Оцінка технічного стану обладнання площадних об’єктів

До обладнання площадних об'єктів належать технологічні комплекси та установки Компресорних станцій, Підземних сховищ газу, Газорозподільчих станцій, Автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, Нафтоперекачувальних насосних станцій та ін.

 

Підсистема оцінки стану обладнання площадних об'єктів (ПО) автоматизує діяльність інженерів-діагностів підприємства та співробітників інженерно-технічних центрів, а також відображає зведену інформацію про технічний стан обладнання.

 

Основне призначення підсистеми – зберігання й обробка результатів проведених оглядів, технічного обслуговування та інших видів діагностики технологічного обладнання площадних об'єктів, накопичення історичної інформації про стан агрегатів, розрахунок показників на підставі введених даних, підготовка формулярів, звітів та графіків.

 

Для забезпечення завдань оцінки технічного стану обладнання майданчикових об'єктів використовуються наступні розроблені модулі:

Вібраційна діагностика

 

Модуль призначений для введення, аналізу та зберігання результатів проведення вібраційних обстежень на трубопровідній обв'язці та ГПА. У кожному обстеженні автоматично оцінюється технічний стан об'єкта обстеження, виділяються точки, що вимагають посилення контролю або усунення. Користувач може сформувати звіт з результатами вимірів, докласти схему, акт обстеження або фотографію. За допомогою модуля автоматизується формування звітної документації за всіма видами обстежень і побудова зведених звітів за обраними критеріями.

 

Основні функції модуля:

 

 • ведення інформації про вібраційну діагностику трубопровідної обв'язки на проммайданчику;
 • ведення інформації про розширену вібраційну діагностику ГПА різних типів (газомотокомпресори, агрегати з газотурбінним приводом і електроприводом);
 • ведення інформації про базові періодичні віброобстеження ГПА;
 • автоматичний розрахунок загального рівня вібрації та оцінка технічного стану трубопровідної обв'язки й агрегатів;
 • ведення графічних схем агрегатів і додаткових графічних матеріалів;
 • формування звітів по всім видам діагностики, формулярів періодичних контрольних вимірювань;
 • формування сигнальної карти стану агрегатів компресорних станцій і зведених звітів про точки, які виходять за припустимі межі.
Ведення інформації про вібраційне обстеження, вібраційне обстеження обладнання ПО
Оцінка технічного стану обладнання площадних об'єктів
Формування звітів за результатами проведених діагностик

Візуально-вимірювальний контроль (ВВК)

 

Модуль «ВВК» призначений для введення, аналізу та зберігання результатів, а також складання звітів про проведений візуально-вимірювальний контроль на об'єктах компресорних станцій (КС): газоперекачуючих агрегатах (ГПА), апаратах повітряного охолодження (АПО) газу і посудинах, що працюють під тиском (ПППТ).

 

Для кожного з типів об'єкта (ГПА, АПО, ПППТ) в модулі враховуються такі види обстежень:

 

 • зовнішній огляд ізольованих ділянок трубопровідної обв'язки (ТПО);
 • зовнішній огляд захисного покриття ТПО;
 • зовнішній огляд опорних конструкцій ТПО.

За допомогою модуля автоматизується формування звітної документації для всіх видів обстежень.

Звіт про проведений візуально-вимірювальний контроль
 Звіт про зовнішню діагностику опорних конструкцій

Товщинометрія

 

Модуль «Товщинометрія» є частиною підсистеми «Інженер-діагност» і призначений для введення, зберігання результатів вимірювання товщини стінок в контрольних точках, а також оцінки поточного стану та залишкового ресурсу трубопроводів технологічної обв'язки КС.

 

Вимірювання проводяться в контрольних точках на відводах трубопроводів обв'язки газоперекачуючого агрегату (ТПО ГПА), апарату повітряного охолодження (АПО) газу та пиловловлювача (ПВ). На підставі отриманих вимірів і характеристик відводу проводиться розрахунок і дається рекомендація по експлуатації.

 

До функціональних можливостей даного модуля відносяться:

 

 • введення результатів вимірювань в контрольних точках до бази даних;
 • виведення схеми вимірювань товщини стінок відводів ТПО ГПА, АПО газу, ПВ;
 • формування звітів за вимірами товщини стінок відводів ТПО ГПА, АПО газу, ПВ;
 • розрахунок допустимих значень товщини стінок відводів ТПО ГПА, АПО газу, ПУ;
 • ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ) (довідники «Марка сталі» та «Вимірювальний прилад діагностичного обслуговування обладнання і трубопроводів компресорних станцій»).
Формування звітів за вимірами товщини стінок відводів АПО
Додавання медіа-матеріалів в модуль «Товщинометрія»
Товщинометрія відводів АПО

Теплотехнічні випробування (параметрична діагностика ГПА)

 

Модуль «Теплотехнічні випробування» призначений для введення, аналізу та зберігання результатів проведених теплотехнічних випробувань на газоперекачуючих агрегатах компресорної станції (ГПА). Користувач може сформувати звіт за результатами вимірів, докласти схему, акт обстеження або фотографію. За допомогою модуля автоматизується формування звітної документації за всіма видами обстежень та побудова зведених звітів по компресорним станціям за обраними критеріями.

 

У модулі враховуються особливості обстеження та параметри ГПА для наступних типів:

 

 • ГТК-10-4 і ГТК-10-4М (на одному і трьох режимах);
 • ГПА-16ДКС-02Л «Урал» (тип двигуна ПС-90);
 • ГПА-16МГ-90 (тип двигуна ПС-90).
Журнал обліку теплотехнічного випробування
Лінійна апроксимація (тренд), графік залежності потужності ГПА від температури і частоти обертання

Тепловізійні обстеження

 

Тепловізійні обстеження є одним з найбільш передових напрямків контролю неруйнівного типу та невід'ємною частиною енергетичного обстеження будівель. Цей метод дуже зручний завдяки своїй оперативності та наочності, і дозволяє визначити наявність дефектів, пов'язаних з порушенням технологій випуску матеріалів, помилками при будівництві та експлуатації, старінням матеріалів.

 

Розроблений функціонал призначений для введення, аналізу та зберігання результатів проведених тепловізійних обстежень будівель і споруд, а також тепловізійних обстежень корпусів ГПА на об'єктах КС. Для більш наочного аналізу ситуації за обстежуваними об'єктами існує можливість додавання фотографій та термограмм.

 

За допомогою модуля автоматизується формування звітної документації за всіма видами обстежень і побудова зведених звітів за обраними критеріями.

Звітна документація за результатами проведення тепловізійних обстежень
Термограма і фотографія будівлі

Внутрішньотрубна діагностика (ВТД) трубопровідної обв'язки

 

Модуль "Внутрішньотрубна діагностика трубопровідної обв'язки" призначений для введення, аналізу та зберігання результатів внутрішньотрубних обстежень технологічних трубопроводів обв'язки (ТПО), шлейфів площадних об'єктів.

 

Функції модуля ВТД ТПО:

 

 • Введення, зберігання, перегляд результатів періодичних обстежень трубопровідної обв'язки;
 • Додавання медіа матеріалів результатів обстеження (фото, відео, акти);
 • Формування звіту за обраний період;
 • Аналіз результатів за заданим маршрутом обстеження.
Акт візуального та вимірювального контролю
Внутрішньотрубна діагностика

Геодезичний контроль

 

Модуль геодезичного контролю споруд площадного об'єкта призначений для введення, аналізу та зберігання результатів, а також складання звітів проведених геодезичних вимірювань на наступних об'єктах компресорної станції: Газоперекачуючих агрегатах (ГПА), Апаратах повітряного охолодження газу (АПО газу), пиловловлювачах (ПВ), трубопровідній обв'язці (ТПО). Періодичні контрольні геодезичні вимірювання проводяться за фіксованими точкам, які відображаються на схемі. Схеми можна зберігати та переглядати прямо в модулі.

 

Функції модуля геодезичного контролю:

 

 • Імпорт результатів періодичних геодезичних вимірювань;
 • Додавання схем за результатами геодезичного контролю;
 • Формування звіту;
 • Аналіз результатів, формування висновків про стан обладнання.

У модулі враховуються такі види обстежень:

 

 • періодичні контрольні вимірювання (ПКВ) технологічних трубопроводів;
 • періодичні контрольні вимірювання (ПКВ) фундаментів;
 • обстеження до та після комплексного ремонту технологічних трубопроводів (КРТТ).

У кожній точці на момент обстеження беруться заміри: висотне положення та відстань між сусідніми точками. Після цього на підставі стандарту ВРД 39-1.10-0.26-2001 у модулі визначаються точки, на які слід звернути увагу.

Модуль геодезичного контролю, геодезичне програмне забезпечення
Схеми за результатами геодезичної зйомки
Схеми за результатами геодезичної зйомки

Технічне опосвідчення та експертиза промислової безпеки посудин, що працюють під тиском (ПППТ)

 

Модуль призначений для ведення обліку періодичних технічних оглядів посудин, що працюють під тиском. Періодичні контрольні обстеження проводяться за фіксованими точкам, які відображаються на схемі. За результатами експертиз промислової безпеки видаються висновки з рекомендацією щодо подальшої експлуатації ПППТ, а також необхідних регламентних робіт і діагностичних обстежень технічного стану ПППТ.

 

Схеми, акти, висновки експертизи зберігаються і переглядаються в модулі, з можливістю переходу до паспортної інформації ПППТ, результатів вібраційного обстеження, товщинометрії для комплексного аналізу технічного стану та рекомендацій з експлуатації ПППТ.

Технічне опосвідчення посудин
Фото посудин, що працюють під тиском
Звіт за результатами технічного обстеження посудин, що працюють під тиском

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!