Створення просторових даних

Створення просторових даних може включати блок комплексних або окремо виконаних робіт, серед яких:

Всі роботи зі створення просторової бази даних виконуються сертифікованими спеціалістами, які мають досвід виконання робіт на сучасному геодезичному обладнанні та застосуванні останніх технологій.

 Топографо-геодезичні роботи

 

Топографо-геодезичні роботи необхідні для отримання точної, достовірної та актуальної інформації про ситуацію і рельєф місцевості, наявні об'єкти, наземні та підземні інженерні комунікації, елементи планування, благоустрою та озеленення, а також для проектування об'єктів будівництва, проектування та реконструкцій існуючих інженерних об'єктів і споруд.

 

Наша компанія виконує повний спектр топографо-геодезичних робіт лінійної частини магістральних трубопроводів, серед яких:

 

 • побудова і розвиток опорних геодезичних мереж різних класів точності;
 • GPS визначення координат;
 • створення і (або) поновлення інженерно-топографічних планів у масштабах 1: 100 - 1: 5000, у тому числі в цифровій формі, у системі координат, яка використовується;
 • топографічна зйомка надземних, підземних споруд та інженерних комунікацій;
 • топографічна зйомка рельєфів будь-якої категорії складності;
 • геодезичні спостереження за деформаціями та осіданнями будівель і споруд, рухами земної поверхні й небезпечними природними процесами;
 • трасування лінійних об'єктів.

Всі топографо-геодезичні роботи виконуються сертифікованими спеціалістами, які мають досвід виконання робіт на сучасному геодезичному обладнанні та застосування останніх технологій.

Створення просторових даних, фото топографо-геодезичних робіт

Земельно-кадастрові роботи

 

Наша компанія володіє досвідом і відповідними ліцензіями на виконання земельно-кадастрових робіт на виробничих об'єктах (будь-якої стадії оформлення земельних ділянок), повний комплекс яких включає в себе:

 

 • роботи з розробки землевпорядної документації щодо відведення нових та встановлення меж існуючих земельних ділянок;
 • збір та аналіз інформації про наявність документів на право користування землею на об'єкти газотранспортної системи;
 • узгодження меж земельних ділянок;
 • кадастрова зйомка, топографічні роботи для забезпечення кадастрової основи;
 • закріплення меж земельних ділянок межовими знаками;
 • підготовка та супровід землевпорядної документації для внесення даних про земельну ділянку в єдину базу Державного земельного кадастру;
 • винесення меж земельних ділянок в натуру для їх більш точного місця розташування на місцевості;
 • виготовлення кадастрового плану з використанням даних Державного земельного кадастру.

Роботи виконуються висококласними геодезистами, землевпорядниками та картографами, які мають великий досвід проведення повного комплексу землевпорядних робіт і володіють кваліфікаційними сертифікатами.

Інженерні вишукування

 

Виконання комплексних інженерних вишукувань для різних цільових завдань з проектування, реконструкції та будівництва народно-господарських об'єктів включає в себе комплекс топографічних і геодезичних робіт. Дані роботи дають можливість отримати інформацію щодо природних і техногенних особливостей території, рельєфу місцевості, наявності інженерних комунікацій, будівель і т.д.

 

В результаті виконання інженерно-геодезичних вишукувань, що включають геодезичні, топографічні, аерофотознімальні, стереофотограметричні, кадастрові та інші спеціальні роботи, нашою компанією виконується:

 

 • розвиток опорних геодезичних мереж;
 • виконання високоточних супутникових вимірювань;
 • виконання великомасштабних зйомок;
 • оновлення топографічних та інженерно-топографічних планів;
 • створення інженерно-топографічних, земельно-кадастрових планів, профілів та інших топографо-геодезичних матеріалів (у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах);
 • інженерно-гідрографічні роботи;
 • створення та ведення геоінформаційних систем (ГІС) підприємств;
 • лінійні вишукування.
Інженерні вишукування, фото зйомки об'єктів GPS-приймачем

Створення цифрових картографічних матеріалів

 

Вихідними даними для створення та оновлення цифрових картографічних матеріалів є каталоги координат і висот пунктів геодезичної мережі, базових станцій і пунктів знімальної мережі (розпізнавальні знаки), дані дистанційного зондування, оглядові карматеріали на район вишукувань. При формуванні цифрових картографічних матеріалів виконується комплекс робіт, серед яких:

 

 • створення та корегування цифрової моделі місцевості інженерного призначення на основі даних геодезичних вишукувань;
 • редагування існуючих картографічних матеріалів з використанням сучасних даних дистанційного зондування, космічних знімків високї роздільної здатності;
 • формування цифрових картографічних матеріалів різного масштабного ряду на основі створеної цифрової моделі місцевості: вздовжтрасових карт коридору магістральних трубопроводів, великомасштабних планів, планшетів, генеральних планів;
 • підготовка цифрових картографічних матеріалів для завантаження в ГІС системи різного призначення: приведення до єдиної пошарової структури з використанням цифрових бібліотек типів ліній і умовних знаків.
Цифрофі картографічні дані трубопроводу

Обробка даних дистанційного зондування

 

Широке застосування в якості ресурсів ГІС отримали дані дистанційного зондування (ДДЗ) - зображення земної поверхні з об'єктами, розташованими на ній або в надрах Землі, отримані в процесі зйомок будь-якими дистанційними методами. Виконуються, як правило, за допомогою знімальної апаратури наземного, повітряного або космічного базування, що дозволяє одержувати зображення в одному або декількох ділянках електромагнітного спектру. Для усунення геометричних спотворень на знімках виконується трансформація даних дистанційного зондування.

 

Фахівцями нашої компанії проводяться наступні роботи з даними дистанційного зондування:

 

 • Обробка матеріалів дистанційного зондування землі: аерофотознімків і космознімків з високою роздільною здатністю, зроблених з різних супутників
 • Обробка ДДЗ у програмному модулі PHOTOMOD:
 1. Побудова і зрівнювання фототріангуляційної мережі;
 2. Побудова цифрових моделей рельєфу (ЦМР) і горизонталей;
 3. Створення цифрових ортофотопланів;
 4. Створення та поновлення тривимірних і двовимірних цифрових карт місцевості на основі космічної та аерофотозйомки.

Створення 3D моделей

 

Сучасні інформаційні технології здатні забезпечувати експлуатаційні завдання виробничих підприємств інструментами навігації і графічної візуалізації обладнання в двомірної або тривимірної середовищі, послуги з підготовки яких надає наша компанія.

 

Нашими фахівцями виконується повний комплекс робіт з формування тривимірних моделей обладнання складних технологічних комплексів, серед яких Компресорні станції, нафтопереробні та нафтохімічні заводи та інші площадні об'єкти, і який включає в себе як польові, так і камеральні роботи. До комплексу даних тривимірної моделі можуть бути включені результати обстеження технічного стану обладнання (віброметрія, товщинометрія, шурфування, точки перевірки методом акустичної емісії та ін.), для зручності аналізу технічного стану та візуалізації різнобічної інформації про об'єкт.

 

На етапі польових вимірювань проводиться визначення розташування і глибини залягання підземних комунікацій, складаються ескізи колодязів усіх інженерних комунікацій та розрізи естакад, виконуються знімки всіх об'єктів як панорамні, так і знімки найдрібніших деталей, виконується візуальний огляд технологічного обладнання.

 

На етапі камеральних робіт виконується обробка архівних даних, на основі яких виконується креслення плану і моделі технологічного об'єкта, використовуються результати польових матеріалів геодезичних робіт. Тривимірна модель формується в середовищі Bentley Microstation.

Створення 3D моделі технологічного об'єкта та інженерних комунікацій

Розробка та адаптація Класифікатора просторових даних

 

Роботи з розробки та адаптації Класифікатора просторових даних підприємства призначені для опису об'єктного складу картографічних ресурсів, способів зображення об'єктів на карті з урахуванням масштабу, кодування об'єктів. Класифікатор просторових даних (КПД) застосовується при розробці технологій створення та оновлення картографічних матеріалів, розробці програмного забезпечення для обробки просторових даних, узгодження вимог до змісту і якості даних при поновленні картматеріалів.

 

Система кодування в КПД забезпечує перетворення смислового змісту об'єкта класифікатора у відповідне йому унікальне кодове позначення. Спосіб кодування об'єктів класифікатора заснований на ієрархічному методі класифікації з послідовним методом кодування.

 

Цифрові умовні топографічні знаки для створення електронних карт і планів виконані в середовищі графічних редакторів геоінформаційних технологій фірми Bentley Systems, Inc. (MicroStation, Geographics, PowerMap, BentleyView). Бібліотеки умовних знаків створені для масштабів - 1:10 000, 1: 2000, 1: 1 000 і 1: 500. У них присутні розділи, які описують:

 

 • топографічні умовні знаки (у відповідності з вітчизняними нормативними вимогами на картографічну продукцію);
 • спеціальні знаки для зображення об'єктів трубопровідно-транспортних систем (згідно галузевим стандартам);
 • спеціальні знаки для опису земельно-кадастрової ситуації.

Бібліотеки знаків  реалізовані як ресурсні файли графічних редакторів технології фірми Bentley Systems, Inc. і забезпечені зручними для користувача інтерфейсами для їх автоматизованого використання при створенні цифрових топографічних карт і планів.

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!