Відгуки та публікації

Публікації:

"Особливості застосування просторового аналізу при оцінці ризиків у корпоративній Інформаційно-управляючій системі транспорту газу  ПАТ "Газпром"

 російською мовою

(доклад на ГІС-форумі 2017 «Интеграция геопространства – будущее информационных технологий»)

Михайленко А.Г. 

«Вертикально-інтегровані інформаційні рішення для задач корпоративного управління бізнес-процесами підприємств (на прикладі реалізації Системи управління технічним станом та цілісністю магістральних газопроводів)»

російською мовою

(доклад на VI-му Петербурзькому Міжнародному Газовому Форумі (ПМГФ-2016))

Михайленко А.Г.

Концептуальні підходи щодо управління цілісністю площадних об'єктів газотранспортної системи 

російською мовою

(стаття в Газовая промышленность, спецвыпуск, № 720/2015)

Алімов С. В., Іванов І. А., Нефьодов С. В., Пасечніков А. Н., Карнаухов М. Ю., Редикульцев С. А., Басін М. Б., Михайленко А. Г., Веременко І. А.

ГІС МТ ТОВ «Газпром трансгаз Сургут» як полігон для апробації нової методології управління технічним станом і цілісністю об'єктів ГТС 

російською мовою

(стаття в Газовая промышленность, вересень, № 09/679/2012)

Аксютін О.Є., Алімов С.В., Іванов І.А., Пасечніков А.Н., Руденко А.М., Басін М.Б., Нефьодов С.В., Михайленко А.Г.

Моделювання техногенних ризиків для небезпечних виробничих обьектів газотранспортних підприємств з використанням ГІС технологій 

російською мовою

(стаття в Ученых записках Таврического национального университета им. В.И.Вернадского

(серія «Географія»), Том 25 (64) № 1, Сімферополь, 2012г.)

Верченов А.Д., Верлань А.А., Волкодав С.В., Марков О.С., Михайленко А.Г., Янчук А.В.

Геоінформаційна система Інчукалнського підземного сховища газу 

російською мовою

(стаття в ArcReview (№ 3 (58) 2011)

Щербіцкас І., Ляхова С., Михайленко А.Г., Басін М.Б., Купріяновський В.П.

Просторова інформація як базова складова виробничого інформаційного ресурсу газотранспортного підприємства при експлуатації компресорних станцій

російською мовою

(стаття в Інформаційному бюлетені ГІС-Асоціації № 1, 2010г.)

Іванов І.О., Мосягін М.М., Руденко О.М., Басін М.Б., Михайленко А.Г.

Досвід реалізації проекту по створенню Інформаційно-аналітичної системи діагностики і моніторингу технічного стану об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів АТ «Интергаз Центральная Азия»

російською мовою

(матеріали 3-ї міжнародної практичної конференції «Ефективні рішення по реконструкції і розвитку магістральних газопроводів», Алмати-2009)

Клімов П.В., Куанишев Н.А., Оразов Б.К., Михайленко А.Г., Янчук А.В.

Інформаційно-управляючі системи компресорних станцій газотранспортних підприємств – як основа їх безпечного функціонування

російською мовою

(матеріали семінару «Забезпечення експлуатаційної надійності систем трубопровідного транспорту», Київ-2009)

Руденко О.М., Басін М.Б., Михайленко А.Г.

Чисельне моделювання геологічного впливу зовнішнього середовища на трубопроводи 

англійськоюй мовою

(стендова доповідь на 71-ій Конференції Європейської асоціації геовчених та інженерів, 2009 р.)

Іванік О.М., Лавренюк М.В., Шевчук В.В.

Географічна інформаційна система магістральних трубопроводів ТОВ «Сургутгазпром»

російською мовою

(стаття в Інформаційному бюлетені ГІС-Асоціації)

Іванов И.А., Черкасський В.Н., Басін М.Б., Михайленко А.Г.

Напружено-деформований стан системи геологічне середовище – трубопровід в умовах кріолітозони 

російською мовою

(стаття в Геофизическом журнале, №1, том 30, 2008р.)

Шевчук В.В., Іванік О.М., Лавренюк В.І., Лавренюк М.В.

Інформаційно-управляюча система Компресорних станцій

російською мовою

(доклад на конференції молодих спеціалістів ПАТ "Газпром" 2008 р.)

Шулік С.В.

Modeling of geological environmental effect on the pipeline nature-technical systems in the different landscape-climatic zones

(Abstracts of the International Conference “Strength and reliability of transit pipelines”, Kyiv, 2008

Shevchuk V.V., Ivanik O.M., Lavreniuk M.V., Mykhaylenko A.G.

Кількісна оцінка факторів впливу на напружено-деформований стан у системі геологічне середовище-трубопровід у кріолітозоні (за даними комп'ютерного моделювання)

(стаття в журналі «Геоінформатика» № 1, 2008 р.)

Іванік О.М., Лавренюк М.В.

Комп'ютерне моделювання силового впливу водних и водно-грязьових потоків на трубопроводи

 (стаття в журналі «Геоінформатика» № 4, 2007 р.)

Шевчук В.В., Горбань В.О., Іванік О.М., Лавренюк М.В.

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!