Система диспетчеризації

Інформаційно-управляюча система, призначена для інформаційної підтримки на підприємстві процесів диспетчерського контролю та оперативного реагування на нештатні ситуації, забезпечує в т.ч. оперативний автоматизований пошук та надання в оптимальному вигляді сукупності необхідних для прийняття рішень даних про виробничих об'єктах, умови їх розміщення та експлуатації.

 

Основними модулями диспетчерського комплексу є:

Супровід узгоджувально-дозвільних процедур

 

Модуль супроводу експлуатаційних і регламентних процедур забезпечує виконання основних функцій завдяки обробці паспортних, графічних, експлуатаційних, оперативних, регламентних та інших даних, враховуючи отриманні відомості від підрядних і зовнішніх організацій:

 

 • Облік виробничих робіт на трасі МТ, проммайданчику, ділянці розподільних мереж;
 • Зміна схеми руху газу або іншого продукту, що транспортується, з метою забезпечення ремонтних заходів;
 • Визначення оптимального шляху проїзду до місця ремонту, з урахуванням можливості проходження ремонтної техніки;
 • Аналіз ремонтних заходів та зон їх впливу;
 • Визначення підрозділів, що взаємодіють, узгодження плану робіт, повідомлення та підтвердження плану відповідальними підрозділами;
 • Створення оперативних записів з обліку експлуатаційних робіт, ведення та узгодження наряд-допусків;
 • Підтримка супроводу звітів за режимами робіт, обліком газу і ресурсів, витратами газу на власні потреби та ін.
Наряд-допуск на проведення небезпечних робіт
Дозвіл на проведення робіт в охоронній зоні магістрального трубопроводу
Доповнення наряду-допуску схемою виробництва робіт

Аварійне реагування

 

До аварійного реагування належить виконання комплексу заходів, спрямованих на пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації для здоров'я людини, безпеки, якості життя, власності та навколишнього середовища. Виконується ідентифікація аварії, у відповідність до якої вибирається оптимальний сценарій заходів, призначаються відповідальні та реалізовується план аварійних заходів, визначаються території та зони впливу.

 

Автоматизація диспетчерських задач забезпечується наступними функціями модуля:

 

 • Оперативний аналіз комплексу картографічних, технічних, експлуатаційних, діагностичних, проектних і виконавчих та інших даних про об'єкт і місце аварії, а також супутньої інформації, в т.ч. про організації, що обслуговують зону аварійної ситуації, прилеглих інфраструктурних та природних об'єктах.
 • Видача інформації щодо зони відключення ділянки або установки:
  • зміна режимів, схеми руху продукту, що транспортується, з мінімальними відхиленнями від планів транспортування;
  • запірна арматура, що перемикається;
  • комунікації та установки, які вимикаються.
 • Пошук найкоротшого шляху проходження до місця аварії:
  • розрахунок термінів під'їзду з урахуванням пори року, типу транспортного засобу, віддаленості об'єкта від ремонтних баз та інших факторів;
  • визначення маршруту руху до проммайданчику з урахуванням прохідності спецтехніки.
 • Визначення сценарію ліквідаційних робіт та сповіщення служб:
  • сповіщення підрозділів про позаштатну ситуацію, план проведення робіт і перелік заходів;
  • координування служб реагування;
  • підтвердження ознайомлення та готовності до взаємодії при проведенні робіт в своїй зоні експлуатаційної відповідальності;
  • надання інформації про ліквідацію аварійної ситуації.
 • Визначення зон впливу та можливого впливу на розташовані поблизу об'єкти.
Визначення сценарію ліквідаційних робіт
Аналіз комплексу даних про об'єкт і місце аварії
Просторовий аналіз території аварії
Сповіщення служб про позаштатну ситуацію, координування служб реагування до місця аварії

Статистичний облік позаштатних ситуацій

 

Модуль обліку позаштатних ситуацій підтримує автоматизацію диспетчерських функцій з ведення, обробки та надання статистичної інформації про аварії та інциденти:

 

 • Облік даних про події, що відбулися: додавання; збереження; редагування; видалення (при наявності прав); друк документа.
 • Формування звітів за результатами аварійних і позаштатних ситуацій, що відбулися.
 • Формування звітів за даними щодо негативних факторів.

Інформаційними ресурсами Диспетчерського обліку слугуватимуть наступні матеріали:

 

 • карта зони аварійних відключень;
 • карта зони обслуговування охоронних організацій;
 • карта охоронних заповідних зон території проходження МТ;
 • поздовжній профіль заданих ділянок лінійних комунікацій;
 • схеми зварних з'єднань даної ділянки;
 • інформація про перемикання запірної арматури;
 • технічна та експлуатаційна інформація про об'єкти пошкодження та довколишні об'єкти;
 • інформація оперативних зведень режимів тиску;
 • оперативна документація виконання експлуатаційних заходів (журнали оглядів даної ділянки, журнали технічного обслуговування та ремонтів обладнання, ремонтні формуляри).

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!