Мобільні рішення

Розроблений нашою компанією програмний продукт MobileApps, який працює під ОС Android, надає  функціонал з підтримки виробничих процесів та управління корпоративними об'єктами дистанційно.

Основні функціональні рішення реалізовані наступними модулями:

Робота з просторовими даними

 

На мобільному пристрої робота з просторовими даними, що зберігаються в БД, виконується з розробленого модуля «MobileMap», який дозволяє виконувати наступні функції:

 

 • управління графічним відображенням (навігація, масштабування, локалізація об'єктів);
 • управління видом карти (управління шарами та режимами);
 • додавання користувачами заміток на карту;
 • позиціонування по GPS;
 • побудова оптимального шляху проходження;
 • побудова поздовжнього профілю підземної комунікації;
 • пошук об'єктів, перехід до паспорту об'єкта на карті;
 • додавання супровідних медіа матеріалів до паспортів об'єктів безпосередньо з камери.
Мобільні рішення для роботи з просторовими даними, управління відображенням на картографічному матеріалі
Просторові дані на мобільному пристрої, побудова оптимального шляху проходження на карті
GPS позиціонування об'єктів ТТС, побудова поздовжнього профілю підземної комунікації з мобільного
Робота з просторовими даними з мобільного пристрою

 Робота з технологічною графікою

 

Робота з інтерактивною технологічної графікою, що зберігається в БД, може виконуватися з мобільного пристрою через розроблений модуль «MobileSchemes», який дозволяє використовувати графічні матеріали БД системи віддалено та виконує наступні функції:

 

 • управління графічним відображенням (навігація, масштабування, локалізація об'єктів);
 • управління шарами;
 • пошук об'єктів на схемі;
 • перехід до паспорту об'єкта на схемі;
 • додавання супровідних медіа матеріалів до паспортів об'єктів безпосередньо з камери.
Робота з інтерактивною технологічною графікою з мобільного

Ведення паспортів технологічних об'єктів

 

Для інтерактивної роботи з технічними паспортами об'єктів БД розроблений модуль MobilePassport, який реалізовує такі функції:

 

 • відображення об'єктів у вигляді дерева, що динамічно формується;
 • пошук об'єкта в БД за умовою;
 • перехід до списку запропонованих паспортів і окремому паспорту;
 • інтерактивне редагування паспортів і синхронізація з БД;
 • інтерактивне додавання медіа матеріалів, що згруповані за папками;
 • ідентифікація обладнання БД по штрих-коду і автоматичний перехід до паспорту;
 • перехід з паспорта об'єкта до його відображення на карті з локалізацією в установленому масштабі в модулі «MobileMap».
Інтерактивна робота з технічними паспортами
Інтерактивне додавання медіаматеріалів у технічний паспорт
Перегляд у технічному паспорті конструкції свердловини
Ідентифікація по штрих-коду обладнання БД
Відображення об'єкта на карті в інтерактивному режимі

Мобільний документ

 

Ведення електронних журналів оперативної діяльності може виконуватися дистанційно в полі з мобільного пристрою та синхронізуватися з БД об'єктів через мобільний додаток "Документ", який виконує наступні функції:

 

 • Отримання завдань на виконання експлуатаційних заходів на зміну
 • Ведення електронних журналів оперативної діяльності та результатів обстежень/ремонтів/діагностик
 • Ув’язування оперативних даних до паспортів об’єктів
 • Контроль місцеположення користувача та його можливості введення оперативних даних (заборона вводу при просторових колізіях - GPS-позиціонування)
 • Відкриття паспортів обладнання з журналів
 • Перегляд статистики зібраних та відправлених даних
Мобільний документ, Внесення результатів
Мобільний документ, Аналітична статистика

Польовий реєстратор результатів шурфування

 

Розроблений модуль «MobilePitting» забезпечує можливість інтерактивної роботи з діагностичними даними. Додаток дозволяє автономно працювати на трасі, виконувати введення результатів при проведенні шурфування, порівнювати й редагувати параметри дефектів і виконувати попередню оцінку їх небезпеки, а також виконувати:

 

 • перегляд списку актів шурфування;
 • створення нового акту шурфування;
 • прив'язку Акта до трубопроводу;
 • інтерактивне редагування паспортів і синхронізацію з БД.
Додаток для інтерактивної роботи з діагностичними даними
Інтерактивна робота з діагностичними даними

Польовий аналізатор дефектів

 

Розроблений модуль виконує розрахунки на мобільному пристрої за введеними параметрами виявлених дефектів, забезпечує можливість інтерактивної роботи з діагностичними даними. Додаток дозволяє виконувати автономно:

 

 • розрахунок небезпеки дефектів за стандартами: ASME, DNV, RSTRENG, Газпром, ВБН
 • відображення дефектів на трубі
 • редагування параметрів дефектів
 • редагування характеристик металу труби
 • групування і об'єднання дефектів за стандартом DNV
 • оцінку небезпеки дефекту
Додаток "Польовий аналізатор дефектів", модуль "MobilePitting"
Відображення параметрів дефектів на трубі в інтерактивному режимі

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!