Інформаційне забезпечення муніципального управління

Інформаційне забезпечення муніципального управління автоматизує задачі з:

 

 • технічної паспортизації та обліку активів;
 • управління та аналізу просторової інформації (карт, кадастрових планів, схем інженерних комунікацій тощо); 
 • ведення облікової інформації про вжиток енергоресурсів, води та стоків, утилізацію відходів;
 • оперативної звітності по витратам, вжитку та заборгованості за споживання ресурсів;
 • відстеження технічного стану активів, контролю регламентних процедур, координування ремонтів та заходів;
 • моніторингу соціальних та економічних показників;
 • супроводу задач комунального транспорту;
 • супроводу задач проектування та розвитку муніципалітету:  

 - розрахунки технічних (гідравлічних) показників та необхідних для вживання заходів для їх збереження при розвитку інженерних мереж;

 - розрахунки наземного і підземного прокладання нових  комунікацій (трасування);

 - порівняння проектних та робочих схем;

 - врахування зон впливу вражаючих факторів при аварії.

Системними інструментами забезпечується ведення структури даних, надання прав доступу і управління ролями, інтеграція з системами ERP, Scada, Workflow. Програмні рішення муніципальних ГІС працюють з web-додатків і також з мобільних додатків.

 

Основними завданнями інформатизації муніципальних інфраструктур є підвищення управлінської ефективності, керованості територіальних громад, підвищення якості роботи комунальних служб та супровід при оперативному реагуванні, забезпечення повною інформацією жителів територіальних громад.

 

Інформаційні системи з автоматизації завдань муніципального управління забезпечують процедури збору, введення, передачі, зберігання, впорядковування, пошуку, обробки, перетворення і розподілу інформації, функції обробки комплексу даних, аналізу і ухвалення рішень, тощо.

 

Об'єктами обліку Муніципальних ГІС можуть бути наступні активи:

 

 • житловий фонд (облік фондів, споживачів, щільність населення по районах, технічний стан споруд);
 • земельні ресурси території по кожній земельній ділянці в розрізі прав власності на землю,  функціонального призначення окремих ділянок, їх вартісної оцінки, формування на цій основі бази даних для стягування плати за землю;
 • інженерні комунікації різного призначення: мережі водопостачання, каналізаційні мережі, газові та теплові мережі, електромережі, телекомунікаційні мережі та їх обладнання (відомості про розміщення та положення, технічні характеристики,  технічний стан, регламентне обслуговування, діагностичні та ремонтні процедури);
 • облік ресурсів споживання (витрати, споживачі);
 • об'єкти комунального транспорту (інвентаризація, призначення, диспетчеризація);
 • об'єкти нерухомості (інвентаризація, розміщення і вартісна оцінка об'єктів нерухомості, основних фондів, технічний стан споруд);
 • дороги і транспорт (відомості про технічний стан доріг, якість покриття, технічну характеристику мостів, проїздів, переїздів, дорожніх знаків, економічні дані про використання доріг для вантажних і пасажирських перевезень тощо);
 • екологія (відомості про стан атмосфери, грунтів, шумове та інше забруднення окремих ділянок території, формування бази даних для розрахунку платежів за забруднення міського середовища);
 • споживчий ринок (розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення);
 • суспільна безпека (розміщення об'єктів і постів ДАІ, пожежної охорони, охорони громадського порядку, постів спостереження, автоматизоване стеження за фактичним розташуванням патрульних машин, дислокація зон евакуації і маршрутів пересування для підприємств і населення при надзвичайних ситуаціях тощо);
 • об'єкти соціальної сфери (розміщення освітніх, медичних установ, установ культури, дозвільних зон, установ соціального захисту, тощо).

Об'єктами автоматизації муніципальних ГІС управління територіальними громадами є взірцеві громади різного управлінського масштабу. Нами розроблено та впроваджено діючий взірцевий шаблон Муніципальної геоінформаційної системи для задач управління територіальними громадами (ГІС УТГ).

 

Окрім того, була розроблена та знаходиться на етапі впровадження комерційна версія нашого продукту Розрахунково-інформаційний комплекс інженерних мереж (РІКОМ) - геоінформаційна система муніципальних  інженерних мереж водопостачання, водовідведення, освітлення, тепломереж, газопостачання та інших, з набором розрахункових, аналітичних та моделюючих функцій.

Інформаційна підтримка муніципальної інфраструктури, інформаційне забезпечення муніципального управління

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!