Послуги

Ми надаємо нашим замовникам і партнерам комплексні інформаційні рішення. Різні за спрямованістю інформаційні системи в сукупності дозволяють підприємствам нафтогазової та інших галузей вирішувати свої щоденні виробничі завдання на високому організаційному та управлінському рівні.

 

Послуги компанії можуть виконуватися комплексно, як послідовні етапи єдиного блоку робіт зі створення спеціалізованої корпоративної інформаційної системи, а також в якості окремих видів робіт для забезпечення заданих виробничих цілей.

 

До основних послуг, що надаються ТОВ «ИТ-ТРАНЗИТ», відносять наступні види діяльності:

Проектування та реалізація корпоративних інформаційних систем

Обстеження виробництва і моделювання бізнес-процесів, опис інформаційних потоків всередині та між підрозділами й співробітниками, аналіз затребуваних інформаційних ресурсів, формування вимог до інформаційної системи та технічного завдання, розробка проектних рішень та реалізація інформаційних систем.

Розробка інтеграційних рішень

Визначення меж інформаційної відповідальності існуючих і запланованих до впровадження систем, розробка інтеграційних рішень по функціональному взаємодії інформаційних систем підприємства, а також по їх взаємодії на рівні структур і баз даних.

Комплекс послуг по створенню просторових даних

Виконання комплексних інженерних вишукувань, топографо-геодезичних, картографічних, фотограмметричних та інших робіт з метою забезпечення різними просторовими ресурсами підрозділів підприємства для вирішення виробничих завдань, або в якості основи просторової бази даних корпоративної географічної інформаційної системи.

Розробка і формування спеціалізованих баз даних

Формування і опис інформаційними засобами структури даних і правил формування нормативно-довідкової інформації, збір та систематизація інформації про виробничі об'єкти, обробка інформації та наповнення баз даних.

Впровадження і супровід інформаційних систем, експертиза та інформаційний консалтинг

Багатостадійне впровадження інформаційних систем, технічна підтримка спеціалістів Замовника на всіх етапах впровадження і при експлуатації системи, багатоаспектне навчання користувачів, навчання стороннім програмним продуктам і технологіям, виконання консультацій, інформаційного аудиту та експертизи інформаційних проектів і супутніх робіт.

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!