Інтеграційні рішення

Інтеграційні рішення формуються та розробляються при задачах взаємодії існуючих на підприємстві інформаційних систем,  які спрямовані на створення єдиного інформаційного простору з метою забезпечення більш якісного і швидкого виконання бізнес-процесів компанії.

 

Взаємодія інформаційних систем підприємства визначається під час аналізу інформаційного ландшафту підприємства та встановлення меж інформаційної відповідальності існуючих або запланованих до впровадження систем.

 

Проводиться розробка інтеграційних рішень з функціонального взаємодії існуючих на підприємстві інформаційних систем, а також із взаємодії на рівні структур і баз даних. Виконується співставлення структур даних різних систем і вироблення правил їх взаємодії щодо обміну інформацією, при необхідності - зведення прикладних класифікаторів та НДІ, і розробка єдиної моделі даних підприємства. Правила обміну даними інтегрувальних інформаційних систем прописують для мінімізації введення однотипних даних і синхронізації процесу отримання інформації підрозділами.

 

Інтеграційні рішення, що пропонуються, можуть оптимізувати бізнес-процеси і якісно підвищити актуальність всіх інформаційних даних, виключити можливість їх дублювання, забезпечити контроль процесів синхронізації і обміну введеної інформації між системами і підвищити рівень коректності їх введення, забезпечити доступну спільну роботу всіх співробітників.

Інтеграційні рішення, єдиний інформаційний простір

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!