Системи по роботі з просторовими та графічними даними_

Географічні інформаційні системи (ГІС) призначені для роботи з просторовими даними, для яких виконуються процедури збору і обробки, наповнення і ув'язування, аналізу та графічної візуалізації просторових і пов'язаних з ними графічних і технічних даних.

 

Робота з просторовими даними здійснюється за допомогою розробленого набору інструментів і функціональних властивостей з обробки різнотипних і різномасштабних картографічних ресурсів, даних дистанційного зондування, матеріалів спеціалізованих графічних побудов та паспортної інформації нафтогазових об'єктів, просторово описаних в базі даних системи.

 

Виробничі задачі по роботі з просторовими та графічними ресурсами можуть вирішуватися за допомогою наступних модулів:

Управління просторовими даними

 

Система надає користувачеві повнофункціональну інтерактивну картографічну основу, на якій присутні геокодовані об'єкти основної технології, допоміжних та сумісних систем, а також об'єкти оточення. Інтерактивність всіх картографічних матеріалів полягає в зручних інструментальних засобах навігації, зв'язку всіх графічних об'єктів з паспортною та експлуатаційною інформацією. Це дозволяє проводити пошук і локалізацію вибраних технологічних об'єктів на картах, підвищуючи інтерактивне сприйняття і наочність технічних паспортних даних.

 

Окрім стандартних інструментів навігації та управління картографічними матеріалами, у даної системи є функції вибору режиму відображення картографічної основи (топографічна карта, матеріали аеро- або космозйомки, комбінована або тематична карта, а також ресурси інтернет сервісів Google Maps, Bing Maps, Yandex), управління пошарового представлення об'єктів, функції вимірювання відстаней і площ, експорту до PDF, простого та комбінованого друку, та інші.

 

Функціональні можливості системи при роботі з просторовими даними:

 

 • Настроюване управління завантаженням і відображенням об'єктів на картографічних і графічних матеріалах за категоріями і групами.
 • Пошук і візуалізація технологічних об'єктів і обладнання на електронних картах і графічних матеріалах (підсвічування, локалізація, центрування в окремому вікні).
 • Динамічне відображення та додавання на карту технологічних об'єктів, що мають прив'язку до осі трубопроводу і місцевості.
 • Локалізація об'єктів з суміжних модулів.
 • Перехід до об'єкта на інших графічних матеріалах.
 • Відображення короткої технічної та паспортної інформації вибраного об'єкту.
 • Пошук і локалізація об'єктів (за атрибутами, за семантикою, за координатами, за кілометражем лінійного об'єкту, за кадастровим номером, за виділеною на карті ділянкою).
 • Автоматизоване трасування й визначення оптимальних шляхів під'їзду до вказаного пункту на карті, розрахунок термінів під'їзду (з урахуванням пори року, типу транспортного засобу, віддаленості об'єкта від ремонтних баз тощо).
 • Встановлення мітки в точці карти з можливістю опису коментарів і додавання фотографії.
 • Тривимірне представлення лінійної частини МТ.
 • Експорт фрагмента карти в різні растрові формати (PNG, JPG).
 • Експорт фрагмента карти в PDF (для подальшого друку) з можливістю вибору масштабу, параметрів аркуша, рамкового оформлення.
 • Відображення тематичних шарів, що візуалізують результати запитів з використанням різних атрибутивних і просторових критеріїв (відображення просторових даних з сторонніх модулів у визначених умовах відображення).
Управління просторовими даними, визначення оптимальних шляхів під'їзду до зазначеного пункту

 

 

 

Відео огляд управління картографічними матеріалами

Технологічні об'єкти на карті

Робота з технологічною графікою

 

До технологічної графіки відносяться всі типи графічних схем,  що використовуються в процесі проектування, будівництва, експлуатації та ремонту об'єктів технологічних комплексів: технологічні схеми, принципові схеми, схеми розміщення обладнання, схеми автоматизації, схеми підключень та інші, які можуть бути представлені в ГІС як у растровому, так і векторному вигляді - з розбивкою по шарах, інтерактивністю та можливістю локалізації об'єктів на схемі.

 

Для роботи з технологічної графікою надається інструментарій інтерактивного перегляду різних технологічних та інших схем, пов'язаних із паспортами об'єктів. Реалізований функціонал дозволяє проводити пошук об'єктів, їх локалізацію, відображення паспортних характеристик об'єктів і навігаційних переходів до картографічних ресурсів за технологічними об'єктами.

 

Технологічні схеми виробничих комплексів, технологічних систем і установок можуть включати комплексний набір даних різних категорій і груп. Ці групи відповідають пошаровому представленню об'єктів і систем, і управляються пошаровим відображенням об'єктів.

При роботі з інтерактивними графічними схемами в ГІС використовуються стандартні функції роботи з графічними матеріалами: пошук, перегляд, редагування, друк. Окрім стандартних функцій роботи з графічними матеріалами, у інтерактивних схем підтримується функція пов'язування з паспортною документацією об'єктів на схемах і отримання їх технічних та експлуатаційних характеристик. Аналогічно з паспорту об'єкта можна перейти до відображення даного об'єкта на технологічній схемі шляхом підсвічування, локалізації об'єкта або центрування в окремому вікні.

 

Інтерактивність усіх графічних матеріалів полягає в зручних інструментальних засобах навігації, в т.ч. взаємному зв'язку всіх графічних і просторових матеріалів, а також зв'язку з паспортною та діагностичною інформацією, можливостями створювати власні графічні діаграми на підставі багатофакторних вибірок об'єктів трубопроводів.

 

Створення та редагування технологічної графіки реалізовано функціями експорту / імпорту технологічних та інших схем у формат редактора MS Visio, де й виконуються самі операції зі схемами.

Інтерактивна графічна схема

 

 

 

Відео огляд управління технологічною графікою

 

Побудова однолінійних діаграм протяжних об'єктів

 

Інтерактивні однолінійні діаграми дозволяють виконувати просторовий аналіз стану трубопроводу, одночасно або в різних комбінаціях аналізувати необмежену кількість різноманітних характеристик трубопроводу, збільшуючи або зменшуючи лінійний масштаб відображення.

 

При наявності у БД відповідних даних, система дозволяє формувати однолінійні діаграми для наступних значень:

 

 • ситуація – описує ситуацію вздовж осі трубопроводу;
 • трубопровід – описує місцерозташування і позначки технологічних об'єктів вздовж трубопроводу;
 • об'єкти ЕХЗ – описує місцерозташування та позначки об'єктів електрохімічного захисту вздовж трубопроводу
 • трубний журнал – описує розподіл трубопроводу за зварними швами;
 • дефекти металу – описує виявлені дефекти за результатами внутрішньотрубної діагностики;
 • профіль – описує розташування трубопроводу (у вигляді розгортки по осі) відносно поверхні землі;
 • сезонні виміри на контрольно-вимірювальних пунктах (КВП) – описує результати вимірювань потенціалів на трубопроводі;
 • детальні електрометричні виміри – описує результати електрометричних вимірювань вздовж траси трубопроводу;
 • корозійна обстановка – описує ступінь корозійної небезпеки трубопроводу на підставі даних питомого опору грунту;
 • питомий опір грунту – описує ділянки трубопроводу, розташовані в зонах високої корозійної небезпеки (ВКН) і низькою корозійної небезпеки (НКН);
 • оцінка стану ізоляції – показує якість ізоляційного покриття на обраній ділянці трубопроводу.

Діаграми можуть відображатися для заданої ділянки трубопроводу та за допомогою інструментів навігації може виконуватися їх переміщення уздовж лінійного об'єкта із заданим кроком. Порядок розміщення діаграм може змінюватися, включаючи їх додавання і видалення.

 

У точці місцезнаходження курсора відображається кілометраж по трубопроводу, показання вимірювань і перелік об'єктів діаграм. Об'єкти на діаграмах інтерактивні, що дозволяє перейти до їх паспортів. Наводяться умовні позначення характеристик діаграм.

Інтерактивні однолінійні діаграми

 

 

 

Відео огляд побудови однолінійних діаграм

Побудова поздовжнього профілю лінійного об'єкта

 

У системі реалізований інструментарій вибору і побудови поздовжнього профілю промислового трубопроводу, який будується на основі інформації його просторового опису в базі даних. Ця інформація, що отримується за результатами виконавчої зйомки трубопроводів, містить дані про його місцезнаходження, глибині залягання, перетині з природними об'єктами і інженерними комунікаціями, проходження за типовими рослинним угіддям.

 

Поздовжній профіль має функцію інтерактивної зміни горизонтального масштабу та збільшення (деталізації) вибраних ділянок. Всі параметри побудови профілю (кілометраж, висота рельєфу, глибина залягання трубопроводу, тип пересічної об'єкта) відображаються інтерактивно на профілі при наведенні курсором на пікет трубопроводу, також існує можливість переходу до паспорта об'єкта, з яким перетинається.

 

Друк і збереження в pdf профілю трубопроводу здійснюється з можливістю задавати масштаб (і по осі абсцис, і по осі ординат) з автоматичним розрахунком кількості друкованих аркушів по горизонталі і вертикалі.

Поздовжній профіль трубопроводу

Побудова та візуалізація даних на тривимірних  моделях

 

Для споруд промислової площадки, технологічних трубопроводів площадки та шлейфів КС, лінійної частини трубопроводів реалізований функціонал побудови тривимірної моделі, створеної на основі польових вимірювань, камеральної обробки, завантаження моделі в систему, пов'язаної з експлуатаційними і технічними даними системи про об'єкти. У комплекс даних тривимірної моделі можуть бути включені результати обстеження технічного стану обладнання (віброметрія, товщинометрія, шурфування, точки перевірки методом акустичної емісії та ін.) для зручності аналізу технічного стану та візуалізації різнобічної інформації про об'єкт.

 

Для роботи з просторовими даними та їх аналізу використовується управління елементами відображення – навігацією, тематичними шарами, мітками, швидкісними установками переміщення по моделі.

 

При роботі з тривимірною моделлю може здійснюватися пошук і локалізація об'єкта, відображення растрової підоснови, вимірювання відстаней між об'єктами, перехід до паспорту об'єктів з описом їх технічної та експлуатаційної інформації, у тому числі до паспорта результатів останніх вимірювань з точки виміру.

Тривимірна модель проммайданчика
Створення 3D моделі інженерних комунікацій
Візуалізація даних на тривимірних моделях

Побудова тематичних карт

 

Автоматична  побудова тематичних карт дозволяє задавати умови відображення просторових об'єктів на картматеріалах. Виконується параметричний пошук об'єктів для числового, словникового, логічного типу, дати, і після формування вибірки об'єктів задаються стилі показу на карті.

 

Реалізація аналітичних функцій на основі атрибутивних даних паспортів технологічних об'єктів виконується за допомогою формування логічного запиту, який дозволяє створювати різні вибірки технологічних об'єктів за їх атрибутивною інформацією або за сукупністю кількох атрибутів (у т.ч. експлуатаційних і діагностичних). Параметри відображення обраних об'єктів задаються або змінюються за: кольором, прозорістю, стилем лінії, товщиною, символами, кольором кордону. Набір параметрів буде відрізнятися для об'єктів залежно від типу прив'язки об'єкта – точковий тип, лінійний і полігональний. Після вибору параметрів відображення об'єкти, вибрані за результатом запиту, будуть побудовані на картографічному матеріалі в заданому форматі.

Побудова тематичних карт за логічним запитом

 

 

 

Відео огляд тематичної побудови об'єктів на карті за результатами запиту

Робота із земельно-кадастровою інформацією

 

Надання даних про межі земельних ділянок, землекористувачів і землевласників, цільове використання і документи, що встановлюють право власності, на земельні ділянки може виконуватися з об'єкта на карті шляхом переходу до його паспорту. Кадастрова інформація зберігається й підтримується в актуальному стані в БД інформаційної системи, з можливістю пов'язування паспортної інформації земельної ділянки та його плану на карті.

 

Системою забезпечуються функції навігації та управління при роботі з кадастровими матеріалами – переміщення, масштабування, переходу між видами карт, панорамного відображення, вимірювання відстаней і площ, позиціювання на карті, а також трасування, пошукових функцій і друку фрагмента карти, у тому числі з зарамковим оформленням.

Управління кадастровими даними

 

 

Відео огляд роботи з земельно-кадастровою інформацією

Побудова розрізу свердловин

 

Для відображення всіх конструктивних елементів свердловин ПСГ  і зручного оперування з їх технічними, діагностичними та експлуатаційними характеристиками розроблений спеціалізований програмний модуль. Схема свердловини будується автоматично на підставі даних паспортівсвердловин та їх елементів. Зовнішній вигляд свердловин (компонування надземного та підземного обладнання) відповідає їх типу (експлуатаційні, контрольні, спостережні, геофізичні, нагнітальні).

 

Крім того, схеми відображаються в масштабній графічній пропорції відносно власних реальних метричних глибинних характеристик. Всі об'єкти на схемі інтерактивні, що дозволяє отримати при їх виборі паспортні дані. Крім того, схеми свердловин можна вивести на друк і зберегти у форматі PDF.

Побудова розрізу свердловин

Гідродинамічний розріз ПСГ

 

Для побудови гідродинамічного розрізу ПСГ в системі реалізований відповідний програмний модуль. Він дозволяє користувачеві будувати по заданій необмеженій кількості свердловин розрізи з відображенням пласта-колектора, пласта-покришки, конструкційних елементів свердловин (зокрема перфорацій). Відстані між свердловинами, їх висотні та глибинні характеристики для побудови розрізу вибираються з паспортів свердловин і чітко відповідають масштабним графічним побудовам. Розріз інтерактивний, дозволяє збільшувати та зменшувати масштаб зображення, а також відображати паспорт обраної на розрізі свердловини чи її перфорації.

Гідродинамічний розріз ПСГ

Побудова та облік зон впливу вражаючих факторів на картографічних матеріалах

 

Інструментами ГІС будуються зони впливу вражаючих факторів технологічного обладнання при аваріях, захисні зони об'єктів та інші зони впливу, які розраховуються за прийнятими на виробництві нормами, результати яких виводяться на карту у вигляді радіуса впливу.

 

Облік зон впливу застосовується при проектуванні та оцінці небезпеки експлуатації існуючого і нового обладнання, під час аналізу зон впливу на розташовані поруч об'єкти при аваріях, регламентних роботах, а також при виконанні інших виробничих завдань.

 

Розрахунок меж зон впливу вражаючих факторів при аваріях включає:

 

 • визначення зон можливих руйнувань з формуванням списку об'єктів зони руйнування,
 • збереження розрахованої зони,
 • відображення інформації про зону руйнування в точці генплану.

Окрім побудови та обліку зон впливу вражаючих факторів, на картографічних матеріалах можна також візуалізувати інші зони впливу на основі просторової моделі даних і закладених розрахункових методик:

 

 • Відображення захисних зон технологічного обладнання;
 • Відомості про охоронні зони технологічних установок;
 • Визначення та відображення зон екологічних забруднень і порушень земель;
 • Визначення зон забруднення і розливів та їх відображення на картографічних матеріалах;
 • Відображення зон покриття зв'язку (попередньо розрахованих сторонньої системою).
Облік зон ураження на карті

Порівняння проектної та виконавчої документації

 

За допомогою функцій ГІС може виконуватися аналіз результатів виконавчої зйомки, його порівняння з проектною документацією та існуючими виконавчими матеріалами.

 

Системою здійснюється завантаження даних виконавчої зйомки встановленого формату, представлених в єдиній координатній системі з існуючими матеріалами.

 

Матеріали проектної, виконавчої зйомки та інші просторові дані можуть управлятися й відображатися пошарово, при роботі з матеріалами використовуються стандартні інструменти роботи з картою: навігація, вимірювання відстаней, пошуково-навігаційні інструменти, визначення координат, замітки користувачів, побудова тематичних карт та ін.

Порівняння проектної та виконавчої документації

Трасування нових комунікацій (підземних або на естакадах)

 

З метою автоматизації завдань проектування розроблена функція прокладання комунікації для підземних комунікацій або на естакадах.

 

Модуль трасуваня комунікації відображає прокладання запроектованої траси в плані (наноситься на план в ручному режимі користувачем з контролем розташування навколишніх об'єктів), фіксує глибину прокладання комунікації відносно відмітки землі, розташування і глибини залягання підземних споруд і комунікацій, що перетинаються, їх метричних і технологічних характеристик.

 

При роботі з модулем трасування підземної комунікації виконуються наступні функції:

 • вигрузка фрагмента генплану включаючи просторову інформацію про об'єкти ділянки, що відображається;
 • ручна планова побудова проходження підземної комунікації між заданими точками із зазначенням точок врізки і проміжних контрольних точок;
 • завдання базової глибини запроектованої підземної комунікації та планових «просвітів» між комунікаціями, що перетинаються;
 • розрахунок взаємного розташування довколишніх підземних інженерних споруд і комунікацій, їх перетинів згідно їх технічним характеристикам і формування інформації про колізії і виходи за межі допусків в «просвітах»;
 • відображення просторового положення та переліку об'єктів в точці місцезнаходження курсору;
 • перехід до технічної та паспортної інформації об'єкта генплану;
 • друк ділянки проходження підземної комунікації.

Підключення просторових Інтернет-ресурсів до корпоративних проектів ГІС

 

Використання просторових даних інтернет-сервісів може здійснюватись за наявності ліцензії на користування продуктами та відображатись в якості растрової підложки карти або гібриду з комплексу просторових ресурсів для наступних сервісів:

 

 • MS Bing Maps,
 • GoogleMaps,
 • ArcGIS Online,
 • Yandex.
Растрова підложка інтернет-сервісу GoogleMaps

Редагування графічних матеріалів

 

Створення нових, редагування існуючих схем, пов'язування схем та окремих графічних елементів з паспортами технологічних об'єктів здійснюється з редактора технологічної графіки, який реалізований у середовищі Microsoft Visio. Робота з внесення змін проводиться інструментами Microsoft Visio за допомогою бібліотеки умовних знаків, яка створена в ГІС для підтримки відображення об'єктів, а також функції пов'язування елементів техносхеми з паспортною інформацією об'єктів.

 

При створенні схем формуються їхні зв'язки з іншими графічними і картографічними матеріалами з подальшим здійсненням навігації між цими графічними даними.

Редагування графічних матеріалів у Microsoft Visio

Редагування картографічних матеріалів і зміна положення траси трубопровода

 

Адміністрування просторових даних охоплює завдання інструментальної підтримки внесення змін до картографічних матеріалів, зміни положення траси трубопроводу, додавання технологічних об'єктів на карту й ув'язування їх з паспортами.

 

Редагування топографічних об'єктів і зміна ситуації на топографічній карті, оновлення растрових матеріалів (даних дистанційного зондування та інших ресурсів) здійснюється інструментами комерційної ГІС платформи.

 

Для зміни просторового положення протяжних лінійних об'єктів (траси трубопроводу) реалізований модуль «Редактор геодезії», який дозволяє в автоматизованому режимі вносити в БД геодезичні дані про положення труби. Дані про положення труби можуть вноситися в систему первинно, повторно – в результаті переукладання труби при реконструкції на основі даних останніх досліджень, видалятися з бази та експортуватися в зовнішні формати. Імпортовані дані про просторове положення трубопроводу містять інформацію про технологічні об'єкти та об'єкти оточення трубопроводу зі створенням їх паспортів та прив'язок. За результатами імпорту даних про положення труби на карті динамічно будується труба і технологічні об'єкти, які мають до неї відношення, об'єкти оточення, а також створюються паспорти цих об'єктів з первинним наповненням, або, при повторному імпорті – оновлюються дані про прив'язку цих об'єктів.

 

Додавання нових технологічних об'єктів на карту і редагування просторового положення існуючих виконується шляхом додавання даних про прив'язку об'єкта – до трубопроводу або описом координат об'єкту.

Імпорт кадастрової інформації

 

Для підтримки в актуальному стані кадастрової бази даних системи про місцеположення земельних ділянок та їх правовий статус у системі розроблена функція імпорту кадастрових даних, представлених, як правило, у вигляді зовнішнього геоінформаційного ресурсу.

 

У настільному додатку системи розроблений спеціалізований модуль з автоматичної конвертації та аналізу кадастрових даних, які отримані від зовнішніх організацій або державних структур у вигляді лінійного (або полігонального) покриття меж ділянок і точкового покриття центроїдів ділянок на задану територію.

 

Імпорт цих даних в систему проводиться автоматично з використанням алгоритмів співставлення кодів таблиць даних користувача з оновленими земельно-кадастровими даними.

 

У результаті проведення процедури імпорту кадастрової інформації відображається загальна інформація про актуальну геометрію та нумерацію кадастрових ділянок, а також пов'язана пошарова тематична інформація, яка відображає різні аспекти стану кадастрових ділянок та їх власників.

 

Організація інформації, створеної в результаті імпорту кадастрових даних, дозволяє здійснювати просторовий аналіз за допомогою виводу тематичних відомостей про кадастрову ділянку, автоматизованого вибору та складання переліку ділянок за просторовими ознаками.

Конвертація кадастрових даних

Робота з просторовими даними на мобільному пристрої

 

Розроблений компанією програмний продукт Mobile Apps, що працює під ОС Android, являє собою набір функціоналу, який забезпечує інтерактивну підтримку процесів експлуатації та управління виробничими об'єктами.

 

На мобільному пристрої робота з просторовими даними, що зберігаються в БД, виконується з розробленого модуля «MobileMap», який дозволяє виконувати наступні функції:

 

 • управління графічним відображенням (навігація, масштабування, локалізація об'єктів);
 • управління видом карти (управління шарами та режимами);
 • додавання на карту нотатків користувачів;
 • позиціонування по GPS;
 • побудова оптимального шляху проходження;
 • побудова поздовжнього профілю підземної комунікації;
 • пошук об'єктів, перехід до паспорту об'єкта на карті;
 • додавання супровідних медіа матеріалів до паспортів об'єктів безпосередньо з камери.
Управління режимами карти на мобільному телефоні
Побудова оптимального шляху проходження на карті на мобільному
Побудова поздовжнього профілю підземної комунікації на карті на мобільному
Додавання на карту нотатків користувачі на мобільному

Робота з Технологічною графікою на мобільному пристрої

 

Розроблений компанією програмний продукт Mobile Apps, що працює під ОС Android, являє собою набір функціоналу, який забезпечує інтерактивну підтримку процесів експлуатації та управління виробничими об'єктами.

 

Робота з інтерактивною технологічної графікою, що зберігається в БД, може виконуватися з мобільного пристрою з розробленого модуля «MobileMap», який дозволяє виконувати наступні можливості при роботі з графічними матеріалами:

 

 • управління графічним відображенням (навігація, масштабування, локалізація об'єктів);
 • управління шарами;
 • пошук об'єктів на схемі;
 • перехід до паспорту об'єкта на схемі;
 • додавання супровідних медіа матеріалів до паспортів об'єктів безпосередньо з камери.
Робота з інтерактивною технологічною графікою на мобільному

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!