Системи паспортизації та обліку технологічного обладнання

Одним з основних завдань інформаційної системи є збереження та надання користувачам повної, достовірної та структурованої інформації про виробничі об'єкти підприємства паливно-енергетичного комплексу, їх технічні, діагностичні, експлуатаційні та просторові характеристики, а також інформації про технічний стан обладнання. Такі завдання вирішують системи паспортизації та обліку обладнання технологічних комплексів.

 

Робота системи паспортизації реалізована на основі автоматизованих процедур формування за запитами користувача ієрархічних структур об'єктів та їх детальних паспортів з характеристиками на основі інформаційної моделі й метаданих системи.

 

Інформаційна модель системи, що визначає повноту і виробничу структурованість бази даних, реалізована на основі спеціально створеного «Класифікатора об'єктів лінійної частини, електрохімічного захисту та системи лінійного енергопостачання магістральних трубопроводів для цілей аналітичної оцінки їх технічного стану» (Свідоцтво № 28152). Класифікатори створені з урахуванням чинних міжнародних та вітчизняних нормативів і стандартів, а також вимог до даних про об'єкти з боку підрозділів підприємств, що експлуатують та  управляють об'єктами. Загальна кількість унікальних класів становить більше 500, при цьому структура обладнання підприємства, що описується ними, має більше 6,5 тис. технологічних встановлювальних вузлів.

 

До функціональних завдань і технічних можливостей системи паспортизації належать:

Облік та ведення технічної інформації про виробничі об'єкти

 

Система технічної паспортизації має зручний web-інтерфейс для перегляду, додавання, видалення та редагування об'єктів. Вона володіє можливостями роботи як зі структурованими «деревами» об'єктів, так і з їх табличним поданням у формах, які мають інструменти сортування, фільтрації, групування та пошуку об'єктів в базі даних за кожною з вибраних характеристик або їх групою.

Системи паспортизації та обліку технологічного обладнання, паспорт технологічного обладнання, структура, класифікація об'єктів

Відео огляд  технічних можливостей при обробці  паспортної інформації виробничого обладнання

Результати формування вибірки паспортної інформації за заданими атрибутами та умовами з визначенням характеристик, що будуть відображатися, можна зберігати у вигляді звітів у форматах doc, xls.

 

Детальні паспорти об'єктів містять дані з основних технічних характеристик об'єктів, а також можуть зберігати в мультимедійному вигляді включені в паспорт і розділені за вкладками скановані копії заводських паспортів, експлуатаційних формулярів, дані діагностики, експертизи, а також результати експлуатаційних та ремонтних робіт. Крім того, в паспортах зберігаються цифрові фотографії об'єктів, файли їх деталізації та інші ресурси, що мають відношення до конкретного екземпляру обладнання, що паспортизується.

Робота з технічними паспортами виробничих об'єктів

Відео огляд  інструментів по роботі з паспортами технологічних об'єктів

Мультимедійні матеріали технологічних об'єктів у паспорті

Відео огляд роботи з мультимедійними матеріалами технологічних об'єктів

Із паспорту можливий перегляд історії та автора змін: дата, автор вимірювань, старі і нові значення зміненого атрибута.

 

Паспортна інформація інтегрована з блоком графічних ресурсів системи: технологічними та іншими схемами, картографічними матеріалами, повздовжніми профілями і побудовниками діаграм. Це дозволяє оперативно проводити пошук і локалізацію обраних об'єктів на графічних матеріалах, підвищуючи інтерактивне сприйняття та наочність технічних паспортних даних і дозволяючи вирішувати управлінські та експлуатаційні завдання за короткий час.

Формування логічних багатокритеріальних запитів до технологічних об'єктів

 

Серед виробничих завдань користувача можуть виникати задачі з обробки великого обсягу технічної інформації, з виконанням аналізу й вибірки технологічних об'єктів за заданими критеріями. Дане завдання реалізується за допомогою формування логічного запиту. Результатом запиту є звіт у табличному поданні, що відображає задані ключові атрибути, накладені на них умови та фільтри.

 

При створенні запиту виконуються операції:

 

 • Вибір об'єктів
 • Вибір атрибутів
 • Завдання умов запиту
 • Вибір атрибутів, що виводяться на екран
 • Завдання правил сортування результаті

Реалізована можливість задавати групові функції.

За результатами багатокритеріальної вибірки можуть бути сформовані та оформлені звіти, виконаний друк результатів запиту, експорт у формат xls. З таблиці результатів можна здійснювати перехід до паспорта вибраного об'єкту, здійснити його локалізацію на графічних матеріалах, а також скористатися функцію тематичного картоскладання, яка на основі заданих умов відображення формує результати запиту на картографічних матеріалах.

Формування запитів до технологічних об'єктів

Відео огляд операцій з побудови запитів

Облік споживачів та контрагентів газоспоживання

 

Модуль призначений для ведення бази даних споживачів газу (абонентів, підприємств, комунально-побутових установ), супроводу їх адресної інформації, даних про наявність газового обладнання та обліку його технічного стану.

 

Модуль реалізований на базі системи паспортизації та використовує його функції при роботі з інформацією про споживачів:

 

 • створення, редагування, видалення картки споживача;
 • робота зі списком споживачів з фільтрацією за завданими критеріями, сортуванням, експортом у формати doc, xls, друком результатів вибірки;
 • перегляд історії зміни картки споживача;
 • локалізація на карті місцезнаходження споживача;
 • пошук споживача за атрибутивними характеристиками;
 • перехід до інформації про наявність внутрішньобудинкового газового обладнання та вимірювальних приладів, оперативним записам про виконання технічних оглядів обладнання, додаткової проектної, дозвільної, виконавчої та іншої документації;
 • перехід до облікової інформації із суміжних білінгових систем про сплату споживача, обсяги споживання газу й заборгованості, за наявності інтеграції з такими системами та зіставленні їх БД.

Модуль дозволяє обробляти інформацію про встановлене внутрішньобудинкове газове обладнання на газовій ділянці, з формуванням вибірки за кількістю, типом, датою та періодом експлуатації, а також за їх технічними характеристиками та обліком проведення регламентних оглядів. За результатами вибірки можуть формуватися регламентні й нерегламентні звіти, оформлення, перенаправлення системою на відповідального з повідомленням про необхідність узгодження, друк.

 

Підтримується функція обліку та фіксації виконання періодичних оглядів газового обладнання споживачів із зазначенням результатів огляду, висновку про стан обладнання, прикріплення документів на підтвердження, усунення порушень на основі приписів або призначення санкцій, а також обліку своєчасності проходження повірки вимірювальних приладів.

Модуль також реалізований на мобільному додатку для можливості використання і супроводу даних поза офісом, з регулярною синхронізацією з БД.

База даних споживачів газу у системі
Облік і фіксація в системі виконаного огляду газового обладнання

Ведення виробничої нормативно-технічної документації

 

Модуль ведення нормативно-технічної документації (НТД) забезпечує регламентною, нормативною, довідковою та іншою інформацією про виробничі об'єкти підприємства і правилам їх експлуатації, пов'язаних з паспортами цих об'єктів.

 

Модуль призначений для супроводу та актуалізації БД нормативних документів в обсязі, необхідному виробництву, і може включати регламентні та нормативні документи, серед яких: СНІПи, ГОСТи, нормативи, стандарти, довідники, закони, регламенти проведення робіт, правила експлуатації та ремонту обладнання, заводська регламентна документація, інструкції й положення при роботі з обладнанням, правила охорони праці, правила безпеки, план взаємодії, план локалізації та ліквідації аварій, методики повірки, положення щодо організації виробничого контролю, положення щодо організації технічного нагляду, інструкції й положення взаємодії зі споживачами та інші необхідні на виробництві регламенти та довідки.

 

Нормативно-довідкова документація структурована, пов'язана з технологічним обладнанням виробництва. З картки документа здійснюється двосторонній перехід до відповідного паспорту об'єкта. Пошук необхідної нормативно-довідкової інформації здійснюється з паспорта технологічного обладнання або пошуковими засобами модуля.

 

У картці НТД супроводжується додаткова інформація про актуальність нормативної документації.

Модуль ведення нормативно-технічної документації

Організація доступу до проектно-кошторисної документації (ПКД)

 

Доступ до проектно-кошторисної та іншої архівної документації забезпечується при взаємодії з системами технічного електронного архіву, яка передбачається при наявності таких систем на підприємстві.

 

Модуль взаємодії паспортної документації з системою електронного архіву призначений для автоматизації отримання архівної інформації про об'єкт інформаційної системи (паспортизації, ГІС, генплану, інформаційно-аналітичної та ін.) завдяки співставленню та ув'язуванню об'єктів і документів систем.

 

Серед документів технічного електронного архіву:

 

 • Проектна, кошторисна документація;
 • Робоча,  виконавча документація;
 • Експлуатаційна документація;
 • Результати діагностики та експертиз;
 • Заводська документація;
 • Регламенти проведення робіт і правила експлуатації.

 

До функцій модуля взаємодії з документами технічного електронного архіву відносяться:

 

 • пов'язування об'єктів ІС з документами електронного архіву;
 • перехід між документами електронного архіву та технічними паспортами обладнання;
 • перегляд переліку документів, що зберігаються в електронному архіві з паспорта об'єкта ІС;
 • пошук і локалізація на генплані об'єкта при роботі в системі електронного архіву.

За відсутності на підприємстві систем електронного архіву, доступ до проектно-кошторисної документації здійснюється з паспортів, завдяки можливості зберігання основної проектної та робочої інформації у вкладці медіаматеріалів паспортів.

Супровід метаданих

 

Модуль управління метаданими призначений для супроводу та внесення змін в структуру технічних даних системи, додавання нових або коригування існуючих об'єктів системи підприємства, їх характеристик, розширення й актуалізації словникових значень атрибутів об'єктів.

 

До функцій модуля відносяться:

 

 • Відображення переліку технологічних об'єктів;
 • Відображення структури метаданих у вигляді класифікатора технологічних об'єктів;
 • Створення/видалення/редагування об'єктів;
 • Створення/видалення/редагування атрибутів об'єкта;
 • Створення/видалення/редагування зв'язків між об'єктами;
 • Створення/видалення/редагування типів нормативно-довідкової інформації (НДІ) та їх можливих значень.

Модуль здійснює функції управління структурою метаданих, автоматизації процесів пов'язання, а також взаємодії просторової і технологічної інформації.

 

Функція супроводу метаданих являє собою автоматизований програмний засіб, що забезпечує опис структури технологічних об'єктів підприємства, атрибутивного складу та зв'язків між об'єктами. Здійснюється управління, додавання та редагування цих даних, аналіз структури та взаємозв'язків технологічних об'єктів підприємства. Права на зміну метаданих належать досвідченому фахівцеві баз даних, адміністраторові системи, виправлення об'єктів і зв'язків потребують узгодження з розробником для уникнення конфліктів роботи інших модулів системи.

Модуль управління метаданими
Управління структурою метаданих

Супровід довідників нормативно-довідкової інформації (НДІ)

 

Централізований супровід Нормативно-довідкової інформації необхідний для уніфікації довідкових значень, які використовуються в системі. Функціоналом здійснюється перевірка значень НДІ на предмет відповідності чинним стандартів, що є важливою вимогою для підвищення якості звітів, що генеруються системою, і проведення аналізу.

 

Адміністрування Нормативно-довідкової інформації (НДІ) дозволяє управляти (редагувати, додавати, видаляти і об'єднувати) довідниками нормативної інформації та їх значеннями, що знаходяться в БД системи.

 

Система підтримує встановлення заборони на використання довідкового значення, яка може застосовуватися при втраті актуальності значення НДІ та дозволяє припинити подальше використання в системі без його видалення, для попередження втрати даних. У разі необхідності значення НДІ можна об'єднувати, скориставшись однойменною функцією і вибравши значення для об'єднання.

Управління Нормативно-довідковою інформацією

Ведення оргструктури підприємства

 

Правильно організована організаційна структура підприємства – ключова запорука успішної роботи підприємства і його стабільного розвитку. Відсутність чіткого розподілу зон відповідальності, розподілу конкретних функцій між співробітниками негативно впливає на зусилля для досягнення цілей.

 

У своїх системах ми пропонуємо функціональне рішення, яке дозволяє супроводжувати ієрархічну структуру підрозділів підприємства, інформацію про співробітників, а також призначати доступ до даних в межах їх територіальної належності та виробничих обов'язків.

 

Організаційна структура представлена у вигляді таблиць, які відображають інформацію про всі підрозділи, співробітників і посади підприємства. Для випадку змін штатної структури підприємства в системі реалізована можливість редагування, додавання або видалення записів таблиць.

Варіант представлення структури підприємства
Супровід картки співробітника

Ведення паспортів об'єктів на мобільних пристроях

 

Мобільні додатки, що розробляються для мобільних пристроїв, останнім часом стають все більш актуальними у виробництві. Користувач може працювати з функціями локальної БД, синхронізуючи дані з сервером при наявності доступу до мережі Internet, в незалежності від свого місцезнаходження.

 

Для інтерактивної роботи з технічними паспортами об'єктів БД розроблений модуль MobilePassport, який реалізовує такі функції:

 

 • відображення об'єктів у вигляді дерева, що динамічно формується;
 • пошук об'єкта в БД за заданою умовою;
 • перехід до списку знайдених паспортів і окремому паспорту;
 • інтерактивне редагування паспортів і синхронізація з БД;
 • інтерактивне додавання медіаматеріалів, що згруповані по папкам;
 • ідентифікація обладнання БД за штрих-кодом і автоматичний перехід до паспорта;
 • перехід з паспорта об'єкта до його відображення на карті з локалізацією в установленому масштабі.
Технічний паспорт об'єктів на мобільному
Інтерактивне додавання медіа-матеріалів
Зображення конструкції свердловини на мобільному пристрої
Відображення об'єкта на карті мобільного пристрою

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!