Системи технологічного документообігу

Планування регламентних експлуатаційних і ремонтних заходів, контроль за їх виконанням, формування оперативної та звітної документації між підрозділами виробничих підприємств – ось тільки неповний перелік завдань, які вирішує впроваджена на підприємстві інформаційна система технологічного документообігу. Вона взаємодіє з системою паспортизації, персоніфікуючи всю експлуатаційну діяльність і пов'язуючи її з кожним конкретним інженерним об'єктом, що в підсумку дозволяє формувати історію їх обслуговувань і ремонтів, а також оцінювати безпеку та ефективність їх функціонування.

 

Ми вивчаємо виробничий документообіг у замовника, визначаємо найбільш критичні місця в ньому, автоматизація яких значно підвищить якість роботи підрозділів та їх інформаційну забезпеченість, розробляємо й впроваджуємо системи технологічного документообігу як на основі існуючих комерційних систем, так і використовуючи власні розробки.

 

За підтримки технічного документообігу експлуатаційних процесів з'являється можливість формувати регламентні та звітні форми, які встановлюються користувачами, при взаємодії з побудовником логічного запиту. Також можлива взаємодія з іншими інформаційними системами з чітким розмежуванням функціональних завдань – SCADA, SAP ERP.

Планування та реєстрація виконання ремонтно-експлуатаційних заходів

 

Для оптимізації процесу планування ремонтних заходів розроблено модуль, який дозволяє в автоматизованому режимі формувати графіки планово-попереджувальних робіт, планово-технічних робіт, графіки проведення робіт в осінньо-зимовий період та інші виробничі плани.

 

Автоматизоване ведення планів робіт виконується за підрозділами та видами експлуатаційних заходів: огляди, обслуговування, ремонт, капітальний ремонт, діагностика та ін. При цьому формується список обладнання, відсортованого в порядку усунення дефектів за спаданням небезпеки на підставі раніше проведених розрахунків аналітичних модулів системи. Якщо ж розрахунки за даним видом обладнання не проводилися, вибір пріоритетності виконання ремонтних робіт проводиться згідно з чинними на підприємстві вимогами.

 

Завдяки взаємодії модулів забезпечена можливість переходу до графічного відображення запланованих етапів робіт (Ремонтна карта труби, Ремонтна карта ділянки).

Формування графіка планово-попереджувальних робіт об'єктів ЛЧ

Контроль своєчасності виконання виробничих заходів

 

Даний модуль дозволяє в автоматичному режимі контролювати діяльність підрозділів, що прямо пов'язана з виробничими процесами на підприємстві. У першу чергу модуль дає можливість відстежувати виконання графіків, реалізація якої здійснена шляхом відмітки про виконання пункту плану й автоматичного заповнення відповідного оперативного документа.

 

Використовуючи функцію побудови логічних запитів, система надає можливість автоматизовано формувати списки експлуатаційних заходів, виконаних конкретним співробітником на вказаному обладнанні за вказаний період часу, відстежуючи тим самим своєчасне виконання виробничої діяльності. Для відображення результатів виконаних робіт, пов'язаних з експлуатацією обладнання виробничими підрозділами, використовується побудова запитів до нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів.

Графік планово-попереджувальних робіт об'єктів ЛЧ

Формування оперативної та звітної документації

 

Оперативна документація необхідна для контролю за надійною та економічною роботою обладнання, а також для контролю за правильністю та своєчасністю дій та реагування персоналу. Оперативна документація містить поточні робочі документи, регулюючі та реєструючі процедури експлуатаційних заходів, заходів з технічного обслуговування та ремонту обладнання підприємства.

 

Ведення журналів огляду та стану експлуатаційного обладнання, журналів реєстрації обстежень та оглядів, журналів ремонтів і профтехобслуговування, журналів погоджень технічних проектів, журналів обліку робіт за нарядами й розпорядженнями, журналів виконання робіт та інших дозволяє реєструвати виконання робіт, які проводять експлуатаційні служби.

 

При проведенні випробувань трубопроводів та обстеження обладнання, фактах заміни або ремонту реєстрацію проведених робіт слід проводити у відповідних актах і протоколах, які при необхідності можна вивести на друк у вигляді звітів та надати у відповідні органи Технагляду.

 

Система дозволяє автоматично реєструвати в планах робіт всі відмітки щодо проведених заходів з документації за експлуатаційними роботами, обстеженнями та випробуваннями обладнання. При цьому вся оперативна документація пов'язана з конкретним обладнанням, яке вона описує. Всі ці можливості в сукупності надає інструмент для формування звітної документації, яку, в кінцевому рахунку, можна виводити на друк для формування стандартної форми відображення.

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!