Системи технологічного документообігу

Планування регламентних експлуатаційних і ремонтних заходів, контроль за їх виконанням, формування оперативної та звітної документації між підрозділами виробничих підприємств – ось тільки неповний перелік завдань, які вирішує впроваджена на підприємстві інформаційна система технологічного документообігу. Вона взаємодіє з системою паспортизації, персоніфікуючи всю експлуатаційну діяльність і пов'язуючи її з кожним конкретним інженерним об'єктом, що в підсумку дозволяє формувати історію їх обслуговувань і ремонтів, а також оцінювати безпеку та ефективність їх функціонування.

 

Ми вивчаємо виробничий документообіг у замовника, визначаємо найбільш критичні місця в ньому, автоматизація яких значно підвищить якість роботи підрозділів та їх інформаційну забезпеченість, розробляємо й впроваджуємо системи технологічного документообігу як на основі існуючих комерційних систем, так і використовуючи власні розробки.

 

За підтримки технічного документообігу експлуатаційних процесів з'являється можливість формувати регламентні та звітні форми, які встановлюються користувачами, при взаємодії з побудовником логічного запиту. Також можлива взаємодія з іншими інформаційними системами з чітким розмежуванням функціональних завдань – SCADA, SAP ERP.

Планування та реєстрація виконання ремонтно-експлуатаційних заходів

 

Для оптимізації процесу планування ремонтних заходів розроблено модуль, який дозволяє в автоматизованому режимі формувати графіки планово-попереджувальних робіт, планово-технічних робіт, графіки проведення робіт в осінньо-зимовий період та інші виробничі плани.

 

Автоматизоване ведення планів робіт виконується за підрозділами та видами експлуатаційних заходів: огляди, обслуговування, ремонт, капітальний ремонт, діагностика та ін. При цьому формується список обладнання, відсортованого в порядку усунення дефектів за спаданням небезпеки на підставі раніше проведених розрахунків аналітичних модулів системи. Якщо ж розрахунки за даним видом обладнання не проводилися, вибір пріоритетності виконання ремонтних робіт проводиться згідно з чинними на підприємстві вимогами.

 

Завдяки взаємодії модулів забезпечена можливість переходу до графічного відображення запланованих етапів робіт (Ремонтна карта труби, Ремонтна карта ділянки).

Формування графіка планово-попереджувальних робіт об'єктів ЛЧ

Контроль своєчасності виконання виробничих заходів

 

Даний модуль дозволяє в автоматичному режимі контролювати діяльність підрозділів, що прямо пов'язана з виробничими процесами на підприємстві. У першу чергу модуль дає можливість відстежувати виконання графіків, реалізація якої здійснена шляхом відмітки про виконання пункту плану й автоматичного заповнення відповідного оперативного документа.

 

Використовуючи функцію побудови логічних запитів, система надає можливість автоматизовано формувати списки експлуатаційних заходів, виконаних конкретним співробітником на вказаному обладнанні за вказаний період часу, відстежуючи тим самим своєчасне виконання виробничої діяльності. Для відображення результатів виконаних робіт, пов'язаних з експлуатацією обладнання виробничими підрозділами, використовується побудова запитів до нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів.

Графік планово-попереджувальних робіт об'єктів ЛЧ

Ведення операційних записів та формування звітності

 

Всі операційні записи пов'язані з паспортами об'єктів та мають можливість візуалізації місць установки на графічних матеріалах, розроблене гнучке налаштування сповіщень і нагадувань про заплановані роботи, а також про відхилення від норм роботи обладнання відповідно до налаштованих бізнес-правил. Перелік функцій модуля:

 

  • Побудова бізнес-процесів ведення оперативних даних
  • Ведення електронних журналів оперативної діяльності та результатів обстежень/ремонтів/діагностик
  • Ув’язування всіх оперативних даних до паспортів об’єктів, місць розташування на карті, схемах
  • Побудова системи вертикальної звітності на основі паспортних, просторових та операційних даних
  • Контроль термінів заповнення журналів згідно бізнес-правил
  • Відкриття паспортів обладнання з журналів
  • Інструменти аналізу оперативних даних з контролем роботи в визначений період підрозділів та окремих спеціалістів
  • Експорт журналів в Excel
  • Друк журналів
  • Система налаштування сповіщень 
Технологічний документообіг
Технологічний документообіг

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!