Технічна підтримка

Створення спеціалізованих корпоративних інформаційних систем, призначених для підвищення ефективності управління та експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу, є одним з основних видів діяльності компанії.
Ми надаємо нашим замовникам і партнерам комплексні інформаційні рішення. Різні за спрямованістю інформаційні системи в сукупності дозволяють підприємствам вирішувати свої щоденні виробничі завдання на високому організаційному та управлінському рівні.

 

Виконується технічна підтримка фахівців (адміністраторів, користувачів, відповідальних) Замовника на всіх етапах впровадження та при експлуатації системи. Фахівцями компанії виробляється підготовка технічних засобів та налаштування системи, здійснюється розгортання структури БД зі створенням необхідних об'єктів, налаштування профілів користувачів і права доступу в залежності від виробничої спрямованості кожного з підрозділів, а також зони експлуатаційної діяльності. Може виконуватися багатостадійне впровадження інформаційних систем, адаптоване під виробничі потреби і особливості підприємства, з контролем і аналізом досягнених проміжних результатів.

 

Компанія готує повний перелік документації на розроблені системи: інструкції з встановлення, налагодження, використання програмного продукту. Виконуються дослідні випробування всіх компонентів ІС перед її запуском, проводиться супровід системи на етапі її дослідної експлуатації, а також проводиться навчання персоналу і моніторинг стану впровадження.

 

Нами виконується багатоаспектне навчання користувачів, очне та дистанційне навчання, використання сучасних програмних навчальних технологій, створення інтерактивних навчальних відеоматеріалів по роботі з програмами власної розробки, підтримка стендових навчальних серверів з реальними програмами для дистанційного навчання.

 

Технічна підтримка користувачів проводиться дистанційно в режимі зворотного зв'язку з прийняттям запитів системою обліку зауважень, його оперативною обробкою й усуненням помилок у роботі або внесенням коментарів і пояснень.

 

Окрім цього, проводиться підтримка структури даних при необхідності розширення набору класів. Нашими фахівцями проводиться аналіз і визначення місця нового класу в структурі об'єктів, зв'язків з іншими об'єктами і виключення конфліктів у роботі системи при його додаванні, опис набору атрибутів та науково-довідкової інформації (НДІ).

Технічна пілпримка та навчання, технічна підтримка користувачів

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!