Продукти

Основним напрямком діяльності ТОВ «ИТ-ТРАНЗИТ» є проектування, розробка і впровадження корпоративних інформаційних систем та програм для підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, державних і муніципальних органів управління. Також компанія має компетенціями та досвідом розробки структур даних виробничих об'єктів будь-якої складності і рівня деталізації для різних інформаційних завдань; створення класифікаторів виробничих об'єктів і інформаційних моделей даних великих технологічних інженерних комплексів; формування спеціалізованих електронних баз даних (картографічних, діагностичних, технічних, експлуатаційних та інших).

 

Реалізовані нами інформаційні системи довели свою успішність, затребуваність і життєздатність. Ми можемо запропонувати Замовнику як готові типові галузеві рішення, випробувані часом і виробничим застосуванням на аналогічних за напрямком і масштабом підприємствах, так і розробку нових систем або модулів (або адаптацію існуючих) під конкретні вимоги. Окремі програмні рішення можна компонувати помодульно, адаптувати під стандарти і бізнес-цілі виробництва і створювати корпоративні інформаційні системи заданого призначення, сфери застосування з необхідним набором функцій.

Геоінформаційні системи

Географічні інформаційні системи призначені для зберігання, управління, відображення та оперування просторовими даними, адаптованих, оптимізованих і функціонально розширених для вирішення прикладних галузевих виробничих завдань.

Розрахунково-аналітичні системи

Програмний комплекс розрахункових, аналітичних та експертних модулів, призначених для обробки результатів діагностичних обстежень, поточної і прогнозної оцінки технічного стану виробничих об'єктів, оптимального та ефективного планування ремонтних, діагностичних та експлуатаційних заходів, спрямованих на підвищення цілісності та надійності об'єктів.

Системи паспортизації та обліку обладнання

Системи технічного паспортизації призначені для інформаційної підтримки процесів експлуатації об'єктів, пошуку та управління сукупної технічною інформацією про них (у взаємодії з експлуатаційною, обліковою, ремонтною, просторовою, діагностичною та іншою інформацією), супроводу в актуальному стані як структур даних об'єктів, так і самої інформації про них.

Система метрологічного обліку

Програмний комплекс організації та інформаційної підтримки в підрозділах підприємства процесу метрологічного обліку (повірка, калібрування та ін.) засобів вимірювань.

Системи  документообігу

Призначені для інформаційної підтримки процесів планування та реєстрації робіт з обліку, експлуатації, ремонту, обслуговування та контролю виробничої діяльності, підтримки оперативно-звітного документообігу всередині підприємства між усіма його підрозділами в рамках єдиних виробничих бізнес-процесів.

Система диспетчеризації

Інформаційно-управляюча система, призначена для інформаційної підтримки на підприємстві процесів диспетчерського контролю та оперативного реагування на нештатні ситуації, що забезпечує в т.ч. оперативний автоматизований пошук та надання в оптимальному вигляді сукупності необхідних для прийняття рішень даних про виробничі об'єкти, умови їх розміщення та експлуатації.

Мобільні рішення

Комплекс мобільних додатків для інтерактивної роботи в польових умовах з просторовими даними (картами), технологічної графікою, технічною документацією та паспортами виробничих об'єктів, їх медіа матеріалами та іншою інформацією, необхідної при виконанні експлуатаційних і ремонтних завдань поза офісами.

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!