Система метрологічного обліку

Інформаційна система метрологічного обліку забезпечує автоматизацію виробничої та управлінської діяльності метрологічних служб з метою підвищення організації виробничих процесів.

Система дозволяє супроводжувати процедури планування та реєстрації робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням і метрологічним контролем, ремонтом і введенням в експлуатацію нових засобів вимірювань, підготовки графічної і технічної інформації по приладовому оснащенню.

Облік характеристик засобів вимірювання

 

Ефективний контроль стану обладнання дає інформацію про ступінь зношеності, дозволяє прийняти рішення по заміні, ремонту, або продовженню його терміну служби. Дуже важливим є аналіз і планування проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування за його станом, а не за графіком.

 

В системі Метрологічного обліку вся інформація про засіб вимірювання (ЗВ), його стан, характеристики, вид контролю і т.ін. зберігається у вигляді паспорта ЗВ. Для зручності роботи з паспортною інформацією вона розбита на логічні блоки, кожний з яких має свої типові характеристики ЗВ.

Зображення системи метрологічного обліку

 

Система метрологічного забезпечення та обліку (7,2 mb)

Зручний інструментарій дозволяє проводити пошук ЗВ по заводському номеру, пошук по атрибутивному значенню групи ЗВ, виконувати додавання і видалення, перегляд, редагування та аналіз технічної та експлуатаційної інформації про ЗВ. Оновлення та актуалізація інформації в паспорті засобу вимірювання виконується як вручну, так і автоматично згідно з правилами електронного документообігу системи та заповнення відповідної оперативної документації. Інформація представлена ​​у вигляді окремого вікна паспорта конкретного засобу вимірювання, а також в обліковій формі сукупності примірників засобів вимірювань. У обліковій формі присутні інструменти фільтрації по атрибутам ЗВ, а також групування за вибраним атрибутом.

 

Паспорти об'єктів містять технічну інформацію про тип ЗВ, його стан, характеристики, вид контролю і т.ін. Паспорт ЗВ зберігає повну історію змін, дані про планування і виконання робіт з обслуговування та контролю ЗВ, що містяться у відповідній електронній оперативній документації (Переліки, Журнали, Графіки та ін.). Крім того, в паспортах може зберігатися необмежена кількість технологічно персоніфікованої мультимедійної інформації: фотографії, скановані оригінали документів, включаючи заводські паспорти, експлуатаційні формуляри, дані огляду, перевірочні сертифікати та інше.

 

Конкретний засіб вимірювання можна локалізувати з його паспорта на технологічній схемі об'єкта або принципової схеми розміщення метрологічного обладнання.

Локалізація засобів вимірювання на технологічній схемі
Додавання документів у технологічний паспорт ЗВ

Планування та фіксація результатів метрологічного контролю (повірка, калібрування, атестація)

 

Проведення метрологічного контролю на підприємстві, що має в наявності ЗВ, є обов'язковою процедурою.


З метою своєчасного та якісного виконання робіт з метрологічного забезпечення, найкращого використання виробничих можливостей і рівномірного навантаження спеціалістів метрологічної служби, в системі реалізований функціонал електронного візування документів на всіх стадіях їх складання, перевірки та затвердження.

 

Використовуючи зручний інструмент, здійснюється автоматизоване планування роботи метрологічної служби підприємства: формування переліку, річних і місячних графіків повірки, калібрування ЗВ. У планах відбивається увесь комплекс робіт, намічених до проведення в планованому періоді, із зазначенням конкретних термінів і відповідальних виконавців.


Система дозволяє автоматично формувати пакет документів для організації-повірника за фактом відправлених метрологічних приладів з можливістю виведення на друк.
За отриманими з повірки пакетами документів результати перевірок заносяться в систему та автоматично актуалізуються у відповідній електронній оперативній документації, в тому числі - в паспортах засобів вимірювань.

 

Всі результати ремонтних робіт, а також зміни технічного стану ЗВ фіксуються в паспортах засобів вимірювань і цю експлуатаційну історію завжди можна переглянути та проаналізувати.

Формування графіків метрологічної служби ЗВ
Накладна для організації-повірника на здачу ЗВ у повірку

Облік ремонту засобів вимірювань

 

Всі результати ремонтних робіт, а також зміни технічного стану ЗВ фіксуються в паспортах засобів вимірювань і цю експлуатаційну історію завжди можна переглянути і проаналізувати.

 

Система дозволяє формувати актуальний список ЗВ, запланованих у ремонт, сформований на рік за підписаною заявкою на контроль (з урахуванням всіх даних за позаплановими заявками), який автоматично актуалізується при формуванні та підписанні нової заявки.

Формування звітної документації

 

В системі «Метрологія» реалізований спеціалізований функціонал, який дозволяє виконувати задачі оперативно-звітного документообігу, а саме вести облік:

 

  • за реєстрацією нових приладів;
  • за переміщенням ЗВ;
  • за розрахунком витрат на повірку та калібрування;
  • за наявності та станом ЗВ;
  • за наявністю дорогоцінних металів у ЗВ;
  • за контролем виконання графіків повірки та калібрування.

Засобами системи виконується перегляд списків записів журналу, сортування списку записів журналу, налаштування фільтрів для формування списку записів журналу, видалення і редагування записів журналу (в доступних документах), експорт в формат Microsoft Excel, вивід на друк.

 

На підставі призначеної в системі ролі (за аналізом облікового запису) користувач з правом підпису може візувати документ, а також автоматично отримувати нагадування про пріоритетні завдання на виконання регламентних процедур документообігу: формування документа, його перевірку або твердження.

 

Робота з журналами, актами та іншими документами проводиться як первинне введення даних, звіти формуються автоматично на підставі результатів оперативної документації.

Формування звітної документації метрологічної служби

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!