Розробка та формування спеціалізованих баз даних

Бази даних формуються відповідно до концептуальної структури, яка описує дані та відносини між ними, і призначені для забезпечення інформаційних потреб організації.

 

Наша компанія надає спектр послуг зі створення структури даних, збору інформації та наповнення електронних баз даних, виходячи з потреб і вимог наших Замовників. Ми виконуємо формування структури бази, інформаційне наповнення та її технічну підтримку, надаємо можливість формування самими користувачами звітних форм з використанням вибірок на основі логічних запитів.

Розробка та адаптація Класифікаторів технологічних об'єктів підприємства

В основі створення баз даних лежить правильний та повний опис структури об'єктів, їх зв'язків, основних атрибутивних характеристик. З цією метою ми розробили й адаптуємо при впровадженні Класифікатори нафтогазових об'єктів, які служать основою при проектуванні бази даних інформаційної системи паспортизації об'єктів. Для розробки Класифікатора проводиться аналіз наявної на підприємстві інформації щодо виробничих об'єктів, формування та опис інформаційними засобами структури даних і правил формування нормативно-довідкової інформації. Формування виробничих словників і довідників, їх очищення та верифікація виконуються на основі нормативної та технічної документації.

Класифікатор технічних даних встановлює:

  • Найменування класів
  • Супідрядність технологічних об'єктів у класифікаційній структурі
  • Класифікаційні ознаки
  • Визначення атрибутивного складу
  • Позначення структурних зв'язків
  • Формування словників

Ми володіємо унікальним досвідом у розробці Класифікатора об'єктів паливно-енергетичного сектора, розробки інформаційних моделей, залучаючи для їх розробки та перевірки найбільші профільні інститути та провідних фахівців.

 

Розроблені Класифікатори мають свідоцтва про авторське право:

 

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 28152 на «Класифікатор об'єктів лінійної частини, електрохімічного захисту та енергопостачання лінійних споживачів магістральних газопроводів для цілей їх паспортизації та аналітичної оцінки технічного стану» (Автори: А.Михайленко; Майнове право належить: ТОВ «ИТ-ТРАНЗИТ») .
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 28153 на «Класифікатор об'єктів компресорних станцій магістральних газопроводів» (Автор: А.Михайленко; Майнове право належить: ТОВ «ИТ-ТРАНЗИТ»).
Таблиця класифікаційних ознак, атрибутивного складу і трубопровідної арматури, структура даних технологічних об'єктів

Технічна паспортизація обладнання

 

Для ефективної роботи виробничих підрозділів, які експлуатують інженерні об'єкти, необхідна наявність та оперативний доступ до всієї технічної документації про ці об'єкти, включаючи заводські паспорти, експлуатаційні формуляри, регламенти експлуатації та обслуговування кожного конкретного об'єкта, технологічні, принципові й інші схеми, пов'язані з паспортами об'єктів.

 

Ці та інші функції виконують інформаційні системи паспортизації технологічного обладнання, створені нами. Виконуються роботи зі збору, обробки, систематизації та впорядкування даних на основі розробленого і затвердженого Класифікатора технічних даних.

 

Збір даних проводиться нашими фахівцями на основі матеріалів технічних архівів підприємств, існуючої документації на місцях і представництвах в доступному паперовому та електронному вигляді, з використанням обладнання для сканування і подальшої її обробки та оцифруванням матеріалів. Виконується також відновлення втраченої технічної інформації по виробничих об'єктах на підставі експертно-технічних робіт.

 

Заключним етапом технічної паспортизації обладнання підприємства є обробка даних і наповнення спеціалізованих виробничих централізованих і розподілених баз даних, з погоджуванням технічних даних і супутніх експлуатаційних матеріалів і медіа, погоджуванням об'єктів з інтерактивними графічними матеріалами, створенням зв'язків між об'єктами.

 

Окрему увагу в кожній ІС приділено формуванню централізованого сховища нормативно-довідкової інформації, що забезпечує зберігання, обробку та надання НДІ. Функціонал містить інструменти ведення довідників і класифікаторів, засоби пошуку об'єктів обліку з використанням логічних запитів.

Технічна паспортизація обладнання компресорної станції

Інтеграційні роботи з гармонізації структур даних різних інформаційних систем підприємства

 

Роботи з інтеграції інформаційних систем (ІС) засновані на співставленні структур баз даних. Проводиться обстеження існуючих структур даних різних ІС підприємства, проектування об'єднаної структури даних, створення регламентів супроводу даних в різних ІС, реалізація інтеграційних механізмів, формування єдиної моделі даних і бази даних підприємства.

Таблиця порівнянь баз даних корпоративних інформаційних систем

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!