Проектування та розробка інформаційних систем

Проектування та розробка інформаційних систем, які призначенні для підвищення ефективності управління та експлуатації об'єктів підприємств паливно - енергетичного та інших комплексів, є одним з основних видів діяльності нашої компанії.

 

Ми надаємо нашим замовникам та партнерам комплексні інформаційні рішення. Різні за спрямованістю інформаційні системи в сукупності дозволяють нафтогазовим підприємствам вирішувати свої щоденні виробничі завдання на високому організаційному та управлінському рівні.

 

Робота зі створення  корпоративних інформаційних систем, як правило, складається з наступних етапів:

Передпроектні роботи при створенні ІС

 

На першому етапі комплексу інжинірингових робіт виконується:

 

 • Обстеження структури підприємства, бізнес процесів підрозділів та їх інформаційних потоків;
 • Стандартизація бізнес-процесів підприємства, їх моделювання і виявлення проблемних зон;
 • Визначення потреб підрозділів в інформаційних ресурсах і технологіях для оптимального вирішення виробничих завдань;
 • Формування технічних і функціональних вимог до інформаційної системи підприємства, створення концепції їх розробки та впровадження, складання технічного завдання на реалізацію або адаптацію існуючих інформаційних систем.

Результати даних робіт дозволяють нашим замовникам на початковому етапі оцінити ефект від впровадження кожної системи, спланувати свій бюджет, скорегувати виробничі процеси щодо упорядкування збору та обробки інформації.

Схема моделювання бізнес-процесу в передпроектних роботах при створенні ІС

Моделювання бізнес-процесу

 

Таблиця автоматизації служб ІПХГ при проектуванні і розробці ІС

Бізнес-процеси та діяльність, які автоматизуються

 

Модель бізнес-процесів описує:

 

 • Вхідні та вихідні документи вказаної діяльності;
 • Основні види діяльності БП та умови їх виконання;
 • Ролі, співробітники та підрозділи, відповідальні за виконання задачі;
 • Бізнес-правила, що обумовлюють виконання діяльності (періодичність, взаємодія учасників, використане ПЗ та ін.);
 • Діяльності, що автоматизуються за допомогою інформаційної системи.

Проектні роботи при створенні ІС

 

На етапі проектування інформаційної системи виконується комплекс робіт з формування структури баз даних, проектування архітектури та прототипування базової функціональності на основі вимог розробленого ТЗ.

 

До задач етапу проектних робіт належить:

 

 • Розробка класифікаторів просторових та технічних даних. Класифікатор просторових даних кодує об'єкти та описує спосіб їх відображення на карті з урахуванням масштабу. Класифікатор технічних даних призначений для опису структури та зв'язків технологічних об'єктів,  їх атрибутивного складу та параметрів для зберігання у БД.
 • Дизайн екранних форм модулів і системи.
 • Розробка проектної та експлуатаційної документації. В проектній документації формалізуються основні технічні рішення, логіка взаємодії системних модулів і даних, сценаріїв роботи та управління. Експлуатаційна документація описує правила роботи з функціональними модулями системи, управління та підтримки в актуальному стані даних, необхідних для роботи аналітичних і розрахункових модулів системи.
 • Проектування архітектури та прототипування базової функціональності інформаційної системи, розробка модулів. На етапі прототипування апробуються функціональні та архітектурні рішення, виявляються помилки, вносяться поправки в інтерфейси модулів і перерозподіляється функціональність між модулями системи.
Таблиця класифікатора технічних даних УКЗ

Класифікатор технічних даних

Опис класифікаційних ознак, атрибутивного складу, структурних зв'язків технологічного об'єкту

 

Діаграма структури та зв'язків технологічних об'єктів УКЗ у проектних роботах при створенні ІС

Діаграми структури та зв'язків технологічних об'єктів УКЗ

 

Ланцюг інформаційної моделі технологічних об'єктів УКЗ

Інформаційна модель технологічних об'єктів УКЗ

 

Розробка інформаційних систем

 

Наша компанія спеціалізується на розробці корпоративних додатків у газотранспортній сфері. Процеси в компанії засновані на способах ITIL і відповідають стандартам серії ISO 9000.

 

Ми розробляємо проекти за методологією Waterfall або Agile, або комбінуємо ці підходи за бажанням замовника. Реалізація програмних рішень виконується як у вигляді настільних / мобільних додатків, так і у вигляді веб-порталу. Завдяки цьому користувачі мають доступ до даних в необхідний час і незалежно від їх місцезнаходження: з настільного комп'ютера або мобільного телефону в польових умовах.

 

Розробка програмних продуктів ведеться на Flash / Flex, Angular, JavaScript, .Net, Silverlight, Java, PL / SQL, T-SQL.

 

При розробці корпоративних систем ми використовуємо комерційні СУБД (Oracle, MS SQL), проте якщо потрібно зменшити витрати по проекту - ми пропонуємо використовувати рішення та системи з відкритим кодом.

 

Картографічна складова наших систем реалізується на базі ArcGIS, QGIS. CAD-рішення реалізуються у вигляді надбудов для продуктів Microsoft Visio, Bently Microstation, AutoCAD.

 

Інформаційні системи складаються з набору підсистем, котрі версіонізуються,  кожна з яких збирається автоматично з репозиторіїв вихідних кодів, розгортається і тестується в різних середовищах. Крім цього проводиться інтеграційне тестування, тестування продуктивності, юзабіліті-тестування і т.д.

 

Методики безперервної інтеграції і поставки (CI, CD) дозволяють нам скоротити час на інтеграцію підсистем в єдиний злагоджений механізм і забезпечують стабільність програмного забезпечення від версії до версії. У роботі ми застосовуємо такі інструменти і технології: Jenkins, Ant, Gradle, Nexus, Mercurial, Zabbix, VmWare Vsphere, Amazon Glacier та інші.

 

По кожній системі протягом обумовленого на підтримку часу ми забезпечуємо технічну підтримку та супровід в режимі 24/7.

 

Корпоративні інформаційні системи розробляються або адаптуються на основі існуючих галузевих програмних рішень і, в залежності від призначення, цілей застосування та задач, що вирішуються, можуть бути наступних видів:

 

 

Геоінформаційна система – єдина інформаційна технологія, яка дозволяє моделювати обчислювальними засобами реальні просторово-розосереджені інженерні об'єкти будь-якої складності, будь то трубопроводно-транспортні системи, великі нафтохімічні заводи або міські комунікації. При цьому користувачам надається великий інструментарій як для оперативного отримання відомостей про місцезнаходження конкретного технологічного об'єкту, так і для його просторового аналізу.

 

Змодельована таким чином інженерна система може слугувати «інформаційним каркасом» для інших інформаційних систем підприємства, в тому числі технічної паспортизації, виконання аналітичних розрахунків з оцінки поточного та прогнозного стану об'єктів, управлінню фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

 

Наша компанія має великий досвід у розробці та впровадженні геоінформаційних систем, а наші співробітники стояли біля витоків створення найбільш великих діючих на сьогодні в Україні та Росії ГІС підприємств паливно-енергетичного комплексу. Ми не тільки створюємо такі системи, ми також виконуємо весь комплекс робіт зі збору та обробки просторової інформації про інженерні об'єкти та наповненню бази даних ГІС, надаючи замовнику готову до експлуатації інформаційну систему.

 

 

Забезпечення надійності та безпеки функціонування інженерних об'єктів є однією з основних завдань будь-якого експлуатаційного підприємства. Реалізація та впровадження інформаційно-аналітичних систем, що базуються на сучасних світових методиках і стандартах, спільно з автоматизацією технологій збору та обробки діагностичної інформації, дозволяє виконувати оцінку технічного стану інженерних об'єктів, моделювати їх прогнозну поведінку та оцінювати залишковий ресурс. Використання таких аналітичних систем дозволяє значно підвищити фінансову та ресурсну ефективність діяльності підприємства, підвищити рівень надійності технологічного обладнання.

 

Ми розробили і впроваджуємо власні системи діагностики, моніторингу виробничих об'єктів, оцінки їх технічного стану та управління цілісністю, постійно підвищуючи їх наукоємність і ефективність, розвиваючи експертну розрахункову базу систем. Паралельно з впровадженням аналітичних систем ми виконуємо експертний аудит діагностичних методів, які використовує експлуатаційне підприємство, проводимо повномасштабний збір та обробку діагностичної інформації, робимо аналітичні розрахунки і формуємо рекомендації щодо необхідного рівня відновлення цілісності об'єктів.

 

 

Для ефективної роботи виробничих підрозділів, що експлуатують інженерні об'єкти, необхідна наявність та оперативний доступ до всієї технічної документації про ці об'єкти, в тому числі заводські, регламентні та експлуатаційні документи, медіа матеріали в т.ч. за результатами діагностичних і регламентних експлуатаційних робіт, технологічні, принципові й інші схеми, пов'язані з паспортами об'єктів. Ці та інші можливості забезпечуються інформаційними системами паспортизації технологічного обладнання, які ми створюємо.

 

Системи технічної паспортизації призначені для інформаційної підтримки процесів експлуатації об'єктів, пошуку та управління сукупною інформацією про них, супроводу в актуальному стані як структур даних об'єктів, так і інформації про них.

 

Працюючи зі створюваними нами інформаційними системами паспортизації та обліку обладнання, користувачі максимально повно, швидко і зручно можуть відшукати технічну інформацію, що їх цікавить, про необхідний об'єкт або обладнання та отримати відомості про всі експлуатаційні процедури, які слід на ньому виконувати.

 

 

Планування експлуатаційних і ремонтних заходів, облік і контроль своєчасності їх виконання, формування оперативної та звітної документації за результатами заходів між підрозділами підприємств - завдання, які вирішуються інформаційною системою технологічного документообігу, що впроваджена на підприємстві. Вона взаємодіє з системою паспортизації, персоніфікуючи всю експлуатаційну діяльність і пов'язуючи її з кожним конкретним інженерним об'єктом, що в підсумку дозволяє формувати історію їх обслуговувань і ремонтів, і оцінювати безпеку та ефективність їх функціонування.

 

Ми вивчаємо виробничий документообіг у замовника, визначаємо найбільш критичні місця в ньому, автоматизація яких значно підвищить якість роботи підрозділів та їх інформаційну забезпеченість, розробляємо і впроваджуємо системи документообігу, як на основі існуючих комерційних систем, так і використовуючи власні розробки.

 

 

Інформаційно-управляюча система призначена для інформаційної підтримки процесів диспетчерського контролю та оперативного реагування на позаштатні ситуації, що забезпечує в т.ч. оперативний автоматизований пошук та надання в оптимальному вигляді сукупності необхідних для прийняття рішень даних про виробничі об'єкти, умови їх розміщення та експлуатації.

 

Для формування пропозицій системами підтримки прийняття рішень використовуються методи управління і пошуку інформації, аналізу даних, у т. ч. просторового аналізу, пошуку знань і сценаріїв реагування в базах даних, імітаційне моделювання.

Основні платформи

 

Платформи, на яких можуть бути реалізовані програмні рішення:

 

 • Настільні:

всі компоненти (БД, СУБД, клієнтські програми) знаходяться на одному комп'ютері

 

 • Серверні:

клієнт-серверні ІС, база даних і СУБД яких знаходяться на сервері, клієнтські програми - на робочих станціях

 

 • Мобільні:

розробка модулів, що працюють на мобільних пристроях офлайн, онлайн для забезпечення підтримки прийняття рішень у польових умовах

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!