Система управління технічним станом і цілісністю площадних об’єктів (СУТСіЦ ПО)

Система управління технічним станом і цілісністю площадних об'єктів (СУТСіЦ ПО) призначена для візуалізації та аналізу інформації про технічний стан обладнання площадки, оцінки ризиків та економічних наслідків від можливих аварій, а також для розробки рекомендацій щодо пріоритетів ремонтних заходів, що забезпечують надійність і безпечну експлуатацію обладнання площадного об'єкта з урахуванням оптимізації витрат при ресурсних обмеженнях.

 

Визначення коефіцієнтів технічного контролю технічного стану обладнання компресорних станцій (КС) для СУТСіЦ ПО виконується за результатами діагностичних обстежень та експертних висновків, отриманих з таких модулів Підсистеми оцінки стану обладнання площадних об'єктів:

Оцінка можливих наслідків збитку

 

При оцінці ймовірності та можливого збитку аварій аналізується консолідована інформація про стан обладнання, відображається інформація про групу об'єктів, а також надається деталізована інформація про життєвий цикл кожного об'єкта, який бере участь в розрахунках технічного стану площадного об'єкта.

 

Оцінка технічного стану проводиться з використанням різних діагностичних методик для основного станційного технологічного обладнання: Апарати повітряного охолодження газу (АПО газу), Газоперекачуючі агрегати (ГПА), Посудини, що працюють під тиском (ПППТ), Трубопровідна арматура (ТПА), технологічні трубопроводи та трубопровідна обв'язка (ТТ і ТПО), обладнання енергетики та електрохімічного захисту.

 

Аналіз технічного стану КС як єдиного блоку зводиться до накопичення великого масиву даних про роботу обладнання на основі інформації, яка одержана в тому числі із зовнішніх інформаційних систем підприємства, та отримання показників і коефіцієнтів, які використовуються при плануванні ремонтних робіт за критеріями напрацювання, статистикам простоїв і відмов.

 

Оцінка ризиків визначає можливі збитки при експлуатації об'єктів КС та співставлення витрат на ремонт з можливими ризиками, з метою підвищення ефективності вкладання коштів.

 

На основі розрахункових процедур визначаються оптимальні обсяги робіт і витрат, що необхідні для забезпечення надійності та безпеки експлуатації обладнання, а також визначаються об'єкти та обсяги ремонтних робіт обладнання КС, ранжовані за пріоритетністю проведення.

Структура консолідованої інформації про стан обладнання

Визначення обсягів і порядку ремонтних робіт

 

Модуль дозволяє створювати план по об'єктах КС, заснований на ранжуванні пріоритетності проведення ремонтних заходів. Пооб'єктний план відображає інформацію про ряд розрахованих річних і поточних коефіцієнтів: пріоритету, технічного стану, напрацювання, ремонту, нестандартних подій, резервування та ризиків, зваженого на коефіцієнт технічного стану компресорного цеху. Також в модулі відображається інформація про види запланованих робіт, планову та фактичну вартість, розбивку робіт за кварталами. Модуль дозволяє запланувати роботи, виходячи з введеного користувачем ліміту витрат.

 

Плани можуть створюватися на різні роки для перевірки методики та встановлення пріоритету за експертною думкою фахівців газотранспортного суспільства. Для кожного плану створюється запис в історії для можливості порівняння різних планів та звіряння значимості різних груп об'єктів.

 

Модуль повинен враховувати наступні фактори:

 

 • Ідентифікація небезпечних складових;
 • Розрахунок ймовірності відмови обладнання;
 • Розрахунок показників технічного стану небезпечних складових;
 • Розрахунок трендів показників технічного стану;
 • Розрахунок техногенних ризиків;
 • Розрахунок витрат від незабезпечення нормальної роботи площадного об'єкту.

Показник пріоритетності визначається для кожної одиниці обладнання на підставі наведеної формули. Дана формула складається з набору коефіцієнтів, кожному з яких присвоєно відповідну значимість. Для визначення пріоритетності використовуються наступні коефіцієнти:

 

 • Ктс – коефіцієнт технічного стану, визначається на підставі інформації за результатами діагностичного або іншого обстеження обладнання та характеризує його технічний стан;
 • Кн – коефіцієнт, що враховує поточне напрацювання;
 • Кр – коефіцієнт ремонту, враховує зафіксовані дефекти обладнання, що потребують ремонту (ремонт вихлопного тракту ГТУ);
 • Кнс – коефіцієнт нестандартних подій, враховує нестандартні події відмов ( "СОКУР");
 • Криски – коефіцієнт техногенних ризиків, розраховується за методикою, визначеною в СТО 2-2.3-351-2009;
 • Крезерв – коефіцієнт резервування обладнання, враховує можливість резервування (кількість шлейфів);
 • Ккс – коефіцієнт пріоритету компресорної станції - розраховується згідно СТО 2-2.3-523-2010, враховує кількість ниток газотранспортної системи к=1 1 цех пріоритет великий.
Визначення обсягів і порядку ремонтних робіт, розрахунок показника пріоритетності проведення ремонтних робіт
Ранжування пріоритетності проведення ремонтних робіт

Дякую за звернення!

Ваш запит прийнято в обробку.

Результат виразу не правильний!

Введіть результат виразу!

Введіть Ваш e-mail!

Введіть назву Вашої компанії!

Введіть ваше ім'я!

E-mail введено некоректно!